90. Kas ir laulība?


Dieva Vārds – Baznīcas vienība

Tā kā Jēzus ir vienīgais, kas pazīst savējos, tad Viņš arī ir vienīgais, kas var sacīt, ka viņam pagānu pasaules vidū ir savs ganāmpulks (Jņ.10:16).

Dieva Vārds – Baznīcas vienība


Labā gana mīlestība un nāve neattiecas vienīgi uz izredzēto tautu.

Jēzum, labajam ganam, viņējie ir arī tur, kur mēs to vismazāk iedomājam, kur līdz šim nebija nekas cits kā Dieva noliegšana un kalpošana elkiem.

Jēzus nepieder vienīgi mums, un Viņš nav atkarīgs no mums. Tas baznīcai ir sacīts brīdinot no pašpaaugstināšanās un par mierinājumu.

Labajam ganam jāgana visas savas avis, lai tās zinātu pareizo ceļu un lai tiktu pasargātas no bīstamības un kaitējumiem. Tas būs Jēzus draudzes piepildījums, kad tās visas dzirdēs Viņa balsi.

Tad nebūs neviena cita balss, tās nemēģinās avis vest maldos, nevienam šī balss nepaliks apslēpta, viņi visi dzīvos no viņa pavēles, norādes un mierinājuma. Labā gana balss būs vienīgā, kas visus vienos. Dieva vārds būs baznīcas vienība uz zemes.

Ne organizācijās, ne dogmās, ne liturģijās, ne dievbijīgas sirdīs pastāvēs baznīcas vienotība, bet gan Dieva Vārdā, Jēzus Kristus, savu avju labā gana, balsī. Visai kristietības sašķeltībai būs gals, ja tie visi klausīsies viņa un tikai viņa balsī, kad atkritīs viss, kas grib lai arī viņu dzird līdzās šai balsij un grib pieprasīt uzmanību.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.