290. Kādēļ mēs lūdzam: "Atpestī mūs no ļauna"?


Dieva baznīcas spēks

Jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, Svētā Garā un stiprā pārliecībā. [1.Tes.1:5]

Dieva baznīcas spēks


Domājot par Tesalonīkes draudzi, Pāvils priecājās. Šī draudze rosīgi un dedzīgi kalpoja Dieva valstībai, un Pāvilam bija zināma viņu ticība un mīlestība, cerība un ilgas pēc Jēzus atnākšanas. Par to domājot, apustulis kļuva priecīgs un līksms.

Pāvils bija patīkami pārsteigts, jo šī draudze bija jauna. Pavisam nesen apustulis to bija apmeklējis pirmoreiz un īsu brīdi sludinājis. No šīs pilsētas Pāvils bija spiests bēgt vajātāju dēļ, par ko varam lasīt Apustuļu darbu grāmatā [Ap.d.17:1 u. trpm.].

Kāpēc draudzei Tesalonīkē tik labi klājās? Iemesls bija skaidrs: šīs draudzes panākumu noslēpums bija Evaņģēlijs. Viņi bija dzirdējuši Evaņģēliju par Kungu un Glābēju Jēzu, kas par tiem miris. Ticībā viņi bija pieņēmuši šo vēsti un no sirds paļāvušies, ka Jēzus nopelna dēļ visi viņu grēki ir piedoti.

Tāds bija viņu garīgo panākumu noslēpums. Nākamajā nodaļā apustulis raksta: “Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir” [1.Tes.2:13].

Šī patiesība bija jāatgādina atkal un atkal: Dieva baznīcas spēks ir mūsu Kunga Evaņģēlijs. Viss ir atkarīgs no saņemtā Dieva vārda.

Bauslība atmasko grēku un izbiedē sirdsapziņu, turpretī svētais Evaņģēlijs pasludina krustāsisto Kristu, kas uzņēmās visus mūsu grēkus [Gal.3:1]. Dieva Gars ar Evaņģēliju modina ticību ikvienā sirdī, kas uzklausa Dieva vārdu [Rom.10:17].

Tikai Dieva vārds spēj pārliecināt cilvēkus un iemantot viņus Kristum.

Ko neizdara Dieva vārds, tas nav pa spēkam nevienam citam.

Birkas: , , , , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.