363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?


No kā sastāv kristieša dzīve

Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā. Un pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. [Jūd.1:20-21]

No kā sastāv kristieša dzīve

Šeit viņš īsi formulē no kā sastāv kristieša dzīve.

Ticība ir likta par pamatu uz kura mums jābūvē. Būvēt nozīmē dienu no dienas augt Dieva un Jēzus Kristus pazīšanā, un tas notiek caur Svētā Gara darbošanos.

Kad mēs šādi esam uzbūvēti, mums nav jāstrādā, lai kaut ko nepelnītu vai, lai ar to tiktu izglābti, bet gan, lai kalpotu savam tuvākajām. Tādēļ mums jālūko palikt uzticīgiem mīlestībā un neatkrist no tās, kā viņš šeit saka: Pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.

Tā ir cerība, uz kuru virza svētais krusts. Tādēļ mūsu dzīvei jātiek veidotai tā, lai tā nebūtu nekas cits kā pastāvīga ilgošanās un gaidas pēc nākošās dzīves, tomēr tā, ka gaidīšana ir pamatota Kristus žēlastībā, ka varam Viņam lūgt palīdzēt no šīs dzīves uz nākamo vienīgi tīrā žēlastībā, nevis dēļ kāda mūsu darba vai nopelna.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.