108. Kas ir nepatiesa liecība?


Derīgie izrakteņi

Kā ziņo laikraksts “Latvijas Luterānis”, arhīvi ir īstā vieta atklājumiem. Konkordijas vēstures institūta arhīvā [Sentluisā, ASV] ir atklāti seni 19.gs. rokraksti vācu valodā, kuri izrādījušies ļoti vērtīgi vēsturiski dokumenti.


Arhīva sadaļā, kur glabājas nezināmas izcelsmes autoru darbi, tika atrasti manuskripti, uz kuriem rakstīts – Lutherstunden. Manuskriptu autoru diezgan ātri atšifrēja pēc zīmīgā un ne īpaši kārtīgā rokraksta, kā arī pēc precīzajiem datumu un tēmu apzīmējumiem.

Šo dokumentu autors ir nozīmīgākais Misūri sinodes teologs K.F.V Valters, un svarīgais atradums – viņa slaveno lekciju pieraksti par Bauslības un Evaņģēlija izšķiršanu, kuras viņš lasījis laika posmā no 1884.gada līdz 1886.gadam.

Latviešu lasītājiem viņš ir pazīstams, jo ari latviešu valodā ir tulkota K.F.V Valtera grāmata “Bauslība un Evaņģēlijs” [Rīga: Augsburgas institūts, 2000]. Šī grāmata ir kļuvusi par teoloģijas klasiku. Tomēr sākotnēji tā netika rakstīta kā grāmata. Pēc Valtera nāves šo grāmatu sastādīja no viņa piezīmēm un studentu pierakstiem.

Atrastie manuskripti ļauj labāk saprast Valtera teologa darbu, kā viņš gatavojies un kāds bijis lekciju plāns, pēc kura viņš lasījis slavenās lekcijas. Šie manuskripti ļauj iejusties seno dienu gaisotnē, kad Valters stāvējis pārpildītas auditorijas priekšā ar šiem pierakstiem vienā rokā un ar pīpi – otrā. [Dažas no pīpēm ir izstādītas Sentluisas Konkordijas vēstures institūtā.]

Lekcijās Valters runāja ne tikai par Bauslības un Evaņģēlija izšķiršanu, bet ari par citiem teoloģiskiem jautājumiem – par patiesību un kristietības dievišķo izcelsmi, par Svēto Rakstu inspirāciju un Svēto Vakarēdienu, kā arī daudziem baznīcas praktiskās dzīves jautājumiem. Bet par to visu ikviens var izlasīt grāmatā “Bauslība un Evaņģēlijs”.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.