64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?Tu redzi arhīvu par 2016.februāris.g

Ar labu izglītību saistītā atbildība

Bieži šo aspektu neievēro vai pilnīgi aizmirst. Jau minējām, ka izglītība nozīmē pastāvīgi būt gatavam kalpot. Taču, pārejot no vienas klases otrā, no vienas skolas uz otru, tiecoties pēc arvien augstākiem diplomiem, tas var piemirsties. Kad mācības beidzas, iespējams, ka students turpina studēt ārzemēs. Būtu labi, ja vēlāk viņš atgrieztos, lai kalpotu savai valstij vai pasaules sabiedrībai.

ar labu izglītību saistītā atbildība

Lasīt tālāk »Dieva dusmas pret grēku

Uzlūko Dieva diženumu un majestāti! Dievs Tas Kungs ir tik dižens, un Viņa prasības pēc paklausības Viņa radītām būtnēm ir tik augstas un stingras, ka tad, kad Viņa visvairāk apdāvinātais un mīlētais bērns, cilvēks, kļūst nepaklausīgs un rīkojas pretēji Viņa baušļiem, Dievs piespriež trīskāršu nāvi un cilvēka dēļ pakļauj visu pasauli lāstam.

Dieva dusmas pret grēku

Lasīt tālāk »


Katehismos Luters esot izlaidis otro bausli

Nepareizs ir apgalvojums, ka Mārtiņš Luters savos katehismos otro bausli (tēlu aizliegums) ir vienkārši izlaidis.

katehismos Luters esot izlaidis otro bauslii

Lasīt tālāk »


Ateisti esot idioti

Reiz kādā pirmsskolas izglītības iestādē audzinātāja, kas pēc pārliecības bijusi rūdīta ateiste, lūgusi pacelt roku grupiņas bērniem, kuri esot ateisti.

pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis, kurš nāk no kristiešu ģimenes uzskata, ka ateisti esot idioti

Lasīt tālāk »


Maldīga ticība

Nav taisnība, ka vispārīga “ticība Dievam” ir tas pats, kas patiesa kristīga ticība. Gan jūdi, gan musulmaņi tic Dievam tāpat kā mēs. Taču viņu ticība ir maldīga. Arī daudziem kristiešiem, kas apliecina ticību Dievam, ticība nav daudz labāka.

maldīga ticība

Lasīt tālāk »