287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par 2012.maijs.g

Bijušais zeks

Bļā…braucu vilcienā. Skatos – iekāpj trīs. Apsēžas pie manis. Sākumā nesapratu – kas par lietu, bratani! A pēc tam pieleca. Tas tak Krasavčiks no zonas? Jej bogu, 6 mēnešus zonā kopā nolauzām. Bļa..viņam nabagam diez cik labi tur neklājās. Jauns bija..smuks…da nezinu visas fineses…man veču mīla nekad nav interesējusi. Labāk tad jau maša kulačkova līdz voļai. A voļā jau bābu pilns…ja ir babkas, tad pašas labākās var dabūt…

Bijušais zeks

Lasīt tālāk »Lūgšanas būtība

Jaunajā Derībā mēs ik uz soļa atrodam pamudinājumus lūgt. Tā, piemēram, Lūkas evaņģēlijā 18:1 Kristus mudina mācekļus aizvien lūgt Dievu un nepagurt savās lūgšanās; Mateja evaņģēlijā 7:7 Viņš saka: “Lūdziet, tad jums taps dots.” Marka evaņģēlijā 11:24 Viņš ar savu apsolījumu stiprina mācekļu ticību, teikdams, ka viņi saņems visu, ko lūgs. Arī apustulis Pāvils mudina kristiešus savās lūgšanās būt – neatlaidīgiem (Rom.12:12), pastāvīgiem (Kol.4:2), garā lūgt Dievu nemitīgi un aaizlūgt par citiem kristiešiem (Ef. 6:18); arī citi apustuļi, piemēram, Pēteris, mudina kristiešus būt saprātīgiem un skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu (1.Pēt.4:8).

Lūgšanas būtība

Lasīt tālāk »


Vai es esmu atgriezies no grēkiem un ticu Jēzum?

Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī. (1.Kor.10:1-5)

Lasīt tālāk »


Bruce Springsteen: My City Of Ruins

“Vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.” (Lk.13:4-5)

Lasīt tālāk »


Rakstos jāmeklē Kristus

Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! [Jņ.5:39]

Rakstos jāmeklē Kristus

Lasīt tālāk »