181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par 2012.maijs.g

Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Mūsu Tēvs Debesīs

Tas, ka mēs lūgšanā vēršamies pie Dieva kā mūsu Tēva, norāda, ka mēs sevi atzīstam par Viņa bērniem. Dievs ir tikai ticīgo Tēvs. Un tikai ticīgie drīkst lūgt viņu kā Tēvu. Arī neticīgie lūdz dievu. Piemēram, zaglis lūdz, lai viņu nenotver policija, netikle, lai viņu pasargā no saslimšanas utt. Taču viņi nelūdz īsto Tēvu, jo viņu tēvs ir velns (Jņ. 8:44).

Lasīt tālāk »Ticība kā Ābrahāmam

Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas – Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. (Rom.4:1-2)

Lasīt tālāk »


Майданов Денис: Вечная любовь

Tas Kungs sajūt žēlastību pret Ciānu, žēlastību pret visām tās drupu kaudzēm, Viņš padarīs visu tās tuksnešu kopu par Ēdeni un tās tuksnesīgo klajumu par Tā Kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība, tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas…
… Paceliet savas acis uz debesīm augšā un skataities lejup uz zemi! Jo debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču Mana palīdzība paliks mūžīgi, un Mana taisnība nezudīs. (Jes. 51:3-6)

Lasīt tālāk »


Mīlestības monologs

“Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds.” [1.Tim.1:5]

Mīlestības monologs

Lasīt tālāk »


Svētā Gara svētkos

Pirmajos Vasarsvētkos Svētais Gars izlējās ar redzamu zīmi. Biklie apustuļi iemantoja drosmi pasludināt krustā sisto un augšāmcelto Kristu.

Svētā Gara svētkos

Lasīt tālāk »