201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?Tu redzi arhīvu par 2011.jūnijs.g

Optimisma pamats

“Mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju Tam Kungam, savam Dievam.” [Joz.14:8]

Optimisma pamats

Lasīt tālāk »Nevis atriebība, bet piedošana

Šī glezna ir pilna dramatisma un emociju. Cilvēks kreisajā pusē ir Jāzeps. Viņš nupat ir atklājies brāļiem, kuri pirms vairākiem gadiem bija pret viņu smagi noziegušies (1.Moz.45:3-4).

Nevis atriebība, bet piedošana

Lasīt tālāk »


Gara vēsts sirdij

Miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir Debesīs. [Mt.16:17]

Gara vēsts sirdij

Lasīt tālāk »


Krusta teoloģija

Bībele divās vietās runā par krustu: Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 1:18-25 un Mateja evaņģēlija 16:24. “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo, tanī stāvēdami, tēvi ir saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.” (Ebr.11:1-3) Šī, manuprāt, ir svarīgākā ticības definīcija. Ticība redz patieso realitāti, to lietu būtību, kuras vēl būs nākotnē. Ticība ceramās lietas dara absolūti reālas un noteiktas.

Lasīt tālāk »


Tūristi apdraudot Vatikānu

Tūristu pūļi apdraudot Vatikāna mākslas vērtības. Īpaši tas attiecoties uz Siksta kapelas gleznojumiem.

Lasīt tālāk »