245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?Tu redzi arhīvu par 2011.aprīlis.g

Kristiešu dzīvesveids

Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs [Mt.5:16].

Kristiešu dzīvesveids

Lasīt tālāk »Kristus jaunais bauslis

Mīlestība rod izpausmi vienotībā, naids ved pie šķiršanās, un šķiršanās ir zīme par to, ka trūkst mīlestības. Ar norādi uz mīlestības bausli draudzēs bieži vien tiek atlikta vai vispār noraidīta svarīgu lēmumu pieņemšana. Kas ir mīlestība, tas katram šķiet esam skaidrs, un tam nav vajadzīgs nekāds kristīgs pamatojums; var būt daudzi iemesli tam, ka kāds vispārināts mīlestības bauslis tieši vēršas pret kristīgo draudzi. Mīlestība ir tikpat saprotama kā naids, abas šīs jūtu saviļņojuma izpausmes ir raksturīgas cilvēka dabai. Tomēr mīlestība kristīgajā mācībā netiek ierindota filosofiskajos vispārīgajos tikumos, kādi ir drošsirdība, atturība, gudrība, taisnīgums, bet gan teoloģiskajos, kur tā 1.Kor.13:13 parādās ternārā: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šās trīs, bet lielākā starp tām ir mīlestība.”

Lasīt tālāk »


Auniņš Šons: Blēdis gepards [51]

Pēc filmas par savvaļas dzīvniekiem noskatīšanas, runcis Pidslijs ir iedvesmas pilns, izliekoties par gepardu, pabaidīt aitas. Auniņš Šons ir pārliecināts, ka apkārt siro bīstams plēsoņa, tāpēc tiek izstrādāts tā notveršanas plāns.

Lasīt tālāk »


Pārmainīšanās brīvība

Jēzus ienāk, neskatoties uz aizvērtām durvīm [Jņ.20:26-28].

pārmainīšanās brīvība

Lasīt tālāk »


Kristietis un evolūcija

Evolūcija ir termins, ar kuru bieži raksturo teoriju, ka visas dzīvības formas attīstījušās no vienkāršākām uz sarežģītākām formām.

Kristietis un evolūcija

Lasīt tālāk »