169. Kāds ir tavs pienākums pret Dievu?


Kristietis un evolūcija

Evolūcija ir termins, ar kuru bieži raksturo teoriju, ka visas dzīvības formas attīstījušās no vienkāršākām uz sarežģītākām formām.

Kristietis un evolūcija


Daudziem kristiešiem gribētos domāt, ka Dievs radīja visas lietas, kā tas ir aprakstīts Bībelē, bet to Viņš darīja izmantodams evolūciju. Tomēr patiesībā šāda attīstība vienkārši nesaskan ar Bībeles tekstu.

Aplūkosim 1.Mozus grāmatas pirmo nodaļu. Ievērojiet, Svētie Raksti mums atklāj, ka Dievs visu radīja sešās dienās, kurām bija divdesmit četras stundas, jo ikkatrai dienai bija gan vakars, gan rīts (1.Moz.1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Ievērojiet arī, ka nedz augi, nedz dzīvnieki nepārveidojās par citu sugu pārstāvjiem, bet katrs no tiem pavairojās “pēc savas kārtas” (1.Moz.1:11-12, 21, 24-25).

Vēl kaut kas pavisam interesants: saskaņā ar evolūciju, saulei būtu jāpastāv ilgi pirms augiem, jo augiem ir nepieciešama saules gaisma, lai augtu, taču Dievs radīja augus trešajā dienā, bet sauli – nākamajā (1.Moz.1:11, 16).

Tomēr pats svarīgākais ir saskatīt ar kādām rūpēm Dievs radīja Ādamu un Ievu (1.Moz.2:7, 22). Viņi neattīstījās no kādas līdzīgas dzīvnieku sugas, proti pērtiķiem. Dievs viņus radīja īpaši, personīgi, ar Savu roku.

Vai tas nav brīnišķīgi apzināties, ka Dievs par mums un visiem cilvēkiem rūpējas tik īpaši? Dievam mēs neesam vēl viena dzīvnieku suga. Mēs esam Viņa radošā darba vainagojums!

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.