263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Tev nepatīk kristietība?

Ne vienam vien kristīgā ticība ir nepatīkama. Sirds tā kā vēlas pagriezt muguru Dievam. Cilvēks vaino Dievu pats savos grēkos, kā to darīja jau Ādams. Un mēs nekādā ziņā neesam labāki.

Tev nepatīk kristietība

Kad Dieva bauslība pierāda sirdsapziņai mūsu grēcīgumu, mēs kļūstam nikni. “Jo bauslībai seko dusmība.” [Rom.4:15]

Dievs pieprasa mums pilnīgu Savas gribas piepildīšanu. Viņu neapmierina daļēji paveiktais un labi gribētais. Līdz ar to, ja mums saka vienīgi to, ko Dievs pieprasa, mūs pret Viņu pārņem nevaldāmas dusmas.

Tomēr bauslību mēs vēlamies, jo „viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības; tā visiem aizdarīta mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu.” [Rom.3:19-20]

Kad tā notiek, bauslība savu uzdevumu ir paveikusi. Tad ir pienācis laiks bauslībai klusēt, lai runātu Evaņģēlijs.

Evaņģēlijs mums nepārmet grēkus. Tā vietā tas runā par Jēzu Kristu, kurš grēkus ir izpircis. Evaņģēlijs nepieprasa no mums svētumu, bet gan dāvina Jēzus Kristus svētumu mums. Evaņģēlijs ne mazākā mērā mūs neapbēdina. Tajā nav nepiepildāmo prasību. Tas atnes labu noskaņojumu un līksmību, jo Evaņģēlijs dāvā visu grēku piedošanu Jēzus Kristus dēļ.

Bībelē ir gan Bauslība, gan Evaņģēlijs.Bauslība nesniedz mierinājumu, jo tā nav tam paredzēta. Turpretī Evaņģēlijs mūs atbrīvo no grēku sloga. „Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!” [Rom.5:10]

Cik apbrīnojama ir Dieva mīlestība. Viņš nāk un atrod pat vismazāko, necilāko un naidīgāko. Šī žēlsirdīgā mīlestība tika atklāta Jēzū Kristū, un tagad mēs to saņemam Evaņģēlija vārdā.

Kad grēks mūs nomāc un apspiež, mums neatlaidīgi jāapcer Kristus ciešanas un nāve. To Viņš uzņēmās mūsu dēļ. Tieši tas atklāj Dieva mīlestību.

Evaņģēlija vārds rada ticību un paļāvību uz Dievu. Turpretim bauslība nevienu nespēj piespiest ticēt. Tieši tāpēc Evaņģēlijam jādominē kristīgā sludināšanā. Vēsts, ka grēks nemaz nav nekāds grēks, jo neko īsti nevar zināt, nav Evaņģēlijs. Evaņģēlijs – tā ir labā vēsts nekrietnie grēki ir piedoti Jēzus Kristus asinīs. Šo vēsti Kristus pavēlēja nest pasaulei.

Vai tu zini, un, vai tu tici, ka tavi grēki ir piedoti?

Nekavējies, satver Dieva žēlastību kā slīkonis tveras pēc glābšanas riņķa.

« Mājokļa jautājums Bībelē | Kurš var saukties par luterāni? »

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.