85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?Tu redzi arhīvu par 2010.oktobris.g

22. post Trinitatis svētdienā

Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: “Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?” Jēzus saka uz to: “Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.Tāpēc Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā; viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā! Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī Mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit.” [Mt.18:21-35]

Lasīt tālāk »Sist pie krūts un sacīt tā [322]

Tevi, Dievs, es meklēt sāku, Klausi manas lūgšanas,
Ar ko tavā priekšā nāku, – Prāts man ļoti bailejās.
Mana sirds iekš bailēm stāv Noskumusi līdz pat nāv’.
Tev es savas bēdas sūdzos, Žēlastibas no tev lūdzos.

Lasīt tālāk »


Formācija, deformācija, reformācija

Sveicu e-projekta e-BAZNICA un e-ntuziastu vārdā kristiešus Reformācijas dienā. Dievs svētī Reformācijas mantiniekus! Svētīgus jums svētkus!

Nule kā uzgāju kāda izbijuša LELB evaņģēlista pārdomās Reformācijas dienā, kas ļauj mums pārdomāt – vai mums vajag reformāciju?

Formācija, deformācija, reformācija

Lasīt tālāk »


Mierinājums savējiem

Nebīsties, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību. [Lk.12:32]

Mierinājums savējiem

Lasīt tālāk »


Dogmatiski konflikti Rakstu skaidrojumā

Tā nav ekseģēze, kuras dēļ rodas teoloģiskas problēmas, bet ir gan tā, ka noteiktas teoloģiskas problēmas to vēsturiskā skatījumā, kurš vispār dominē teoloģijā, visskaidrāk parādās ekseģēzē. Un tā ir zīme, kas liecina par Rakstu darbību un iedarbību, un tas pieder pie nepieciešamās cīņas par Rakstiem atbilstošu Rakstu skaidrojumu teoloģijā un baznīcā. Citās disciplīnās, kā arī dogmatikā, ir viegli aprobežoties ar kādas mācības vēsturi, un tad pie vispārējās gara vēstures apvāršņa parādās mācības progresējošas attīstības ideja, un tā nostājas dogmatisko kritēriju vietā. Kādas mācības izveides vēsturiska rekonstrukcija tad aizstāj dogmatisko atbildību mācības izvēlē.

Lasīt tālāk »