289. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas septītajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par 2010.aprīlis.g

Gaismas atgriešanās

Vecās Derības diena sākas ar vakaru un arī beidzas ar saules rietu. Tas ir gaidīšanas laiks. Jaunās Derības diena sākas rītausmā, saules gaismai pieaugot, un beidzas ar jaunas gaismas ausmu nākamajā rītā.

Lasīt tālāk »Ko Bībele saka par Dieva vārda spēku

Dieva vārds atšķiras no visa cilvēku teiktā ar to, ka Dieva vārdam ir spēks. Kad Dievs saka vārdu, tad šis vārds ne tikai sludina, bet arī veic uzdevumu. “Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet pirms tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju” (Jes.55:10-11).

Lasīt tālāk »


Simpsoni: Radīšana pret evolūciju

Mācītājs Lovdžois īsteno ieceri sludināt Springfīldā radīšanas teorijas vēsti. Līza ir vienīgā, kura aizstāv zinātnieka Čārlza Darvina evolūcijas teoriju.

Lasīt tālāk »


Jēzus – Valdnieks pār dabas stihijām

Jēzus mācekļi paši savām acīm bija vērojuši ūdens pārvēršanu vīnā kāzās Kānā, bezcerīgi slimu cilvēku dziedināšanu un bieži dzirdējuši arī Jēzus vareno sludināšanu. Katrs no šiem notikumiem viņiem atklāja Jēzus dievišķo godību, taču ikdienas gājums, kopīgā ikdienas dzīve ar Jēzu būs likusi redzētajam un dzirdētajam kļūt par sava veida ieradumu. Tas nedaudz notrulināja mācekļus un padarīja viņu izpratni par Jēzu nedaudz miglainu. Šādas lietas ir pazīstamas daudziem baznīcēniem. Pirmais baznīcas apmeklējums, pirmā saruna ar mācītāju, pirmā grēksūdze, pirmais Vakarēdiens, tas viss saistīts ar lieliem pārdzīvojumiem un uztraukumiem, bet tad ar laiku kļuvis par ierastu rutīnu, kas notrulina un iemidzina. Īsi sakot, Jēzus mācekļi gan bija nākuši pie ticības, bet viņu ticībai vajadzēja barību, tādēļ Jēzus bija nolēmis tiem atgādināt, kas Viņš tāds īsti ir.

Lasīt tālāk »


Es ticu apustuliskajai Baznīcai!

“Es ticu vienai svētai, katoliskai un apustuliskai baznīcai.”

Šos Nīkajas-Konstantinopoles ticības apliecības vārdus kopīgi apliecina Austrumu un Rietumu baznīcas, katoļi un lielākā daļa protestantu. Tomēr šie vārdi tiek ļoti dažādi skaidroti, īpaši jau četri baznīcu aprakstošie predikāti: viena, svēta, katoliska un apustuliska.

Lasīt tālāk »