226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?Tu redzi arhīvu par 2009.augusts.g

Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Šī glezna rāda, cik situācija bija saspringta. Vīrs kreisajā pusē ir Poncijs Pilāts, Romas prokurators, kuram bija jāizspriež Jēzus lieta. Brīdi iepriekš Jēzus Pilātam liecināja: “Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību” (Jņ.18:37). Jēzus apgalvojums stipri nokaitināja Pilātu. Savā aizkaitinājumā, izaicinādams Jēzu, Pilāts viņam jautāja: “Kas ir patiesība?” (Jņ.18:38).

Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Lasīt tālāk »Trīsdesmit astotais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit septītais vakara priekšlasījums »

Daudziem mācītājiem, un nebūt ne tiem sliktākajiem, šķiet, ka viņi jau ir daudz paveikuši un sasnieguši savu mērķi, ja ir iztraucējuši savus klausītājus no viņu miesīgas pašpaļāvības stāvokļa un panākuši to, ka viņi šaubās par savu pestīšanu un atrašanos žēlastības stāvoklī. Ir, protams, nepieciešami, lai katrs cilvēks, kas vēlas tikt pestīts, tiktu izrauts no maldinošās pārdrošības, no aplama mierinājuma, no viltus cerībām. Cilvēks patiesi ir jāaizved tiktāl, ka viņš sāk šaubīties par savu pašreizējo stāvokli. Taču tā ir tikai sagatavošanās. Galvenais uzdevums ir pavisam cits. Cilvēkam jānokļūst tiktāl, ka viņš iegūst drošu un patiesu pārliecību par savu žēlastības stāvokli un pestīšanu.

Lasīt tālāk »


TV nogalina

Cilvēkiem, kas bieži skatās televizoru, draud depresija. Tā secinājuši Pitsburgas universitātes zinātnieki ASV.

Lasīt tālāk »


Nes mani vēl…

“Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu nodomus.” [Rom.14:1]

Nes mani vēl...

Lasīt tālāk »


LaRue: Jaded

LaRue – brāļa un māsas Natalie un Phillip LaRue duets. Mūzikā viņi debitēja 90.gadu beigās un drīz vien iekaroja klausītāju simpātijas kā talantīgi dziesmu autori un izpildītāji. Izdevuši trīs albumus.

Lasīt tālāk »