207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par 2009.marts.g

Miesas un gara tieksmes

Miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. (Gal.5:17)

Lasīt tālāk »Luna Halo: Superman

Amerikāņu rokgrupu Luna Halo 1999.gadā nodibināja bijušie grupas Reality Check līderi Nathan Barlowe un Jonny MacIntosh, kas bija plaši pazīstami ar savu hiphopa un roka stila mūziku, dejotprasmi un trompetes spēli.

Lasīt tālāk »


Angļu kopēja attaisnota

Angļu slimo kopēja, kas atlaista no darba, jo vēlējās lūgt kopā ar kādu pacienti, atkal ir atjaunota darbā.

Lasīt tālāk »


Paradoksāli ironiskā heiristika Jāņa evaņģēlijā 2

Otrs nozīmīgais šī jautājuma pētnieks Pols Djūks (Paul Duke) iedala ironiju saturošo materiālu Jāņa evaņģēlijā pēc formāla principa lokālajā un izvērstajā ironijā, t.i., tādā ironijā, kas ietverta kādā konkrētā izteikumā, un tādā, kas ar atsevišķu norāžu starpniecību ir izkaisīta garākā teksta fragmentā.[10] Šķiet gan, ka arī šāds iedalījums nespēj labi atainot Jāņa evaņģēlija ironijas būtību.

Lasīt tālāk »


Metodistu baznīcas mācības aprises

« Evaņģēliskās metodistu baznīcas izcelšanās un vēsture

Evaņģēliski metodiskā baznīca (EMB) balstās uz reformāciju, kur blakus anglikāniskajai ietekmei atrodami arī hernhūtiski un mēreni kalvinistiski (arminiānisms) iespaidi. Veslijs Vaitfīlda skarbā kalvinisma dēļ sarāva saites ar šo metodisma līdzdibinātāju. Metodisti atzīst Svētos Rakstus kā vienīgo Dieva doto baznīcas dzīves un ticības pamatu. Pēc viņu pārliecības, kristīgā patiesība ir atklāta Svētajos Rakstos, apgaismota caur tradīciju, piedzīvojama personīgā pieredzē un satverama ar prātu. Kopš apvienošanās blakus 25 ticības artikuliem (Veslija vienkāršoto Anglikāņu baznīcas 39 ticības artikulu vietā) kā “mācības normatīvus” EMB atzīst arī evaņģēliskās kopienas 16 ticības artikulus, Veslija 44 pamatsprediķus un viņa Jaunās Derības skaidrojumus, metodiskās atmodas kustības “Vispārējos noteikumus”, “Metodistu baznīcas sociālo apliecību”, kā arī “Evaņģēliskās kopienas sociālo apliecību”.

Lasīt tālāk »