131. Kāds tad īsti ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?Tu redzi arhīvu par 2007.aprīlis.g

Mācība par Jaunavu Mariju [2.daļa]

« Lasiet 1.daļu

Turpinājumā aplūkosim ikonu pielūgšanas un dievišķošanas praksi Latvijas Pareizticīgajā baznīcā. Lai arī to mēdz dēvēt par godināšanu, tomēr praksē tas izpaužas ne tikai kā pielūgšana, bet kā Pirmā baušļa pārkāpums – ļaudis savu cerību, ticību un paļāvību vērš uz tieši uz personificētu ikonu, no kuras sagaida brīnumus un palīdzību. Tas ir bīstams ceļš, kas laupa vienīgi Dievam pienākošos godu, kā arī ieved ticīgos viltus paļāvībā.

Paši Jaunavas Marijas ikonu nosaukumi skaidri izsaka ar to saistīto cerību un praksi, piemēram, Atbrīvotāja; Ātrā Palīdze; Bojā gājušo Atradēja; Ciešanu; Dzīvību Nesošais Avots; Dziedinātāja; Grēciniekiem Palīdze; Ļaunu siržu Mīkstinātāja; Negaidīts Prieks; Visu noskumušo Iepriecinātāja; utml.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra stāsts par Tihvinas brīnumdarošo Dievmātes ikonu skaidri parāda dziļos maldus, kur baznīcu novedis 1.baušļa pārkāpums.

Lasīt tālāk »*

pa skabargainu un ļodzīgu
smīnu
līdz galam

Lasīt tālāk »


Bībelēm – nē!

Pazīstamā Zviedrijas viesnīcu ķēde Scandic pieņēmusi lēmumu izņemt no numuriem Bībeles eksemplārus.

Lasīt tālāk »


Trešajā svētdienā pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem

“Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit? Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. [Jņ.16:16-23]

Lasīt tālāk »


Johann Michael Altenberg: Tu, mazais pulciņ, nebīsties

Tu, mazais pulciņ, nebīsties, Kad ienaidnieks tev uzmācies
Un draud no visām malām, Un sauc, ka tev būs bojā iet.
Tik turi savu kroni ciet’ Un pastāvi līdz galam!

Lasīt tālāk »