Ieskaties

2 komentāri par “Cliff Richard: Millenium Prayer

 1. par to, ka viens cilvēks (klinšu-ričards) ir sajaucis
  vārda amen[=patiesi, patiesi] nozīmi ar vārda alleluja[=slava tev Dievs]
  par to??… vai vēlreiz iztulkot, to, kas jau stāv rakstīts?!:

  Tiešām, Tu esi noslēpumains Dievs,
  Israēla Dievs un
  Glābējs!

  Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu,
  visi aizies ar kaunu, kas darina
  elka dievus!

  Bet Israēls atradīs glābšanu ar Tā Kunga palīdzību,
  mūžīgu glābšanu; jūs nepaliksit kaunā, nedz arī par apsmieklu
  mūžīgi mūžam.

  Tā saka Tas Kungs, kas radīja debesis,
  Dievs, kas veidoja zemi, –
  Viņš to nav radījis kā tukšu vietu, bet lai tā būtu
  apdzīvota.

  “Vienīgi Es esmu Tas Kungs, cita nav neviena!
  Es nerunāju slepenībā, nedz arī kādā tumšā zemes stūrī;
  Es neesmu arī teicis Jēkaba pēcnācējiem: velti jūs Mani meklējat! –
  Es, Tas Kungs, runāju taisnību un sludinu patiesību.

  Sapulcējieties un nāciet šurp, visas izglābtās tautas!
  Neprātīgi ir tie, kas nēsā sev līdzi koka tēlus un
  pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt.

  Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un
  apspriedieties visi kopā!
  Kas kopš seniem laikiem to jau darījis zināmu,
  to pasludinājis?

  Vai ne Es, Tas Kungs, kas vienīgi
  ir Dievs?
  Bez Manis nav cita patiesa Dieva un
  Glābēja!

  Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti,
  visi zemes gali!

  Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav
  neviena!

  Es zvērēju pats pie Sevis, taisnība izgāja no Manas mutes un
  vārds, kas paliek nesatricināms, proti, ka
  Manā priekšā locīsies visi ceļi un
  Man zvērēs ikviena mēle!

  Vienīgi tai Kungā – tā liecinās – ir pilnvērtīga taisnība
  un spēks;
  un tie ies pie Viņa,

  bet paliks kaunā visi, kas Viņam tik naidīgi bija
  pretojušies.

  Viss Israēla dzimums atradīs taisnību pie Tā Kunga un leposies ar to.”
  (Jes.45:15-25)

Komentēšana ir liegta.