360. Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?


Cik daudz tu tici, tik daudz tev pieder

Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, Es esmu jums devis, kā Es to esmu Mozum solījis. [Joz.1:3]

Cik daudz tu tici, tik daudz tev pieder


Dievs bija apsolījis Israēla tautai Kānaānas zemi. Tomēr Viņš nesolīja, ka israēlieši saņems visu uzreiz un kā uz burvja mājienu tiem piederēs visa zeme. Nē, viņiem soli pa solim bija jānoiet garš ceļš.

Nav brīnums, ka lielā un grūtā uzdevuma priekšā israēlieši bija bažīgi un noraizējušies. Bībele vēsta, ka drosme viņus pievīla [4.Moz.14].

Tas Kungs sacīja Jozuam, ka viņam būs jābūt drosmīgam un nelokāmam, jo viņiem šis ceļš jāiet soli pa solim. Viņiem piederēs katra vieta, kur viņi liks savas kāju pēdas.

Luters reiz ir izteicies šādi:

“Cik daudz tu tici, tik daudz tev pieder. Ja tu tici Dieva vārdam par grēku piedošanu Jēzus nopelna dēļ, tu arī saņem grēku piedošanu. Bet ja tu netici, tad piedošanu nesaņem.”

Dievs Savā vārdā mums ir solījis bagātu žēlastību un svētību. Piekusušam Viņš ir solījis atjaunot enerģiju un nespēcīgajam spēku [Jes.40:29]. Pie ticības nākot, Dievs mums ir piešķīris Savu Svēto Garu un solījis apveltīt ticīgos ar Savām žēlastības dāvanām [1.Kor.14]. Jautājums ir, vai mēs vēlamies tās saņemt.

Vai es uzdrošinos turēt Dievu pie vārda? Vai es no sirds uzticos Evaņģēlijam, ka Jēzus nopelna dēļ Dievs mani mīl? Vai es uzdrīkstos ticēt arī tad, ja mana sirdsapziņa liecina par maniem grēkiem un nepilnībām?

Vai es uzdrošinos uzņemties tos uzdevumus, ko Tas Kungs ir licis manā priekšā? Vai es uzdrošinos un spēju Viņu apliecināt?

Uzklausi Dieva apsolījumu, kas atbild uz taviem jautājumiem. Pieņem Evaņģēlija apsolījumu: “Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, Es esmu jums devis.”

Ar šiem vārdiem Dievs aicina, lai mēs savā ticības dzīvē un pieredzē to apgūstam un saņemam.

Nebīsties, Viņš saka ticīgajam. Tu neesi viens, Es eju kopā ar tevi!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.