329. Kam ir tiesības būt aicinātam?


Būt kopā ar svētajiem

“Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī: “Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram.”” [Atkl.7:9-10]

būt kopā ar svētajiem


Šie vārdi sniedz lielu mierinājumu visiem, kas vēlas piederēt Tam Kungam. Reizēm viņiem jājautā sev, kā pastāvēt un sasniegt debesis.

Lūkojoties uz sevi, viņiem ir kārdinājums teikt: “Tas nav iespējams!” Bet, palūkojoties uz lielo svēto pulku, ko mēs pieminam šodien, viņi var atzīt, ka tas galu galā ir iespējams.

Lielais svēto pulks ir liecība par spēkiem, kas darbojas viņu pestīšanas labā. Bet kā tad tas ir iespējams?

““Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!” – saka Tas Kungs Cebaots.” [Cah.4:6]

Tā nu domas par šo lielo pulku dos mums drosmi un cerību, ja un kad vien mēs cīnāmies ticības cīņu. Taču, par spīti tam, paliek šis patiesais jautājums: kā mēs, tik bieži vāji, tik bieži mazticīgi, jebkad varēsim sasniegt debesis?

Atbilde, ko dod šī diena, ir “Jērs [mūs] ganīs un [mūs] vedis pie dzīvības ūdens avotiem.” “Ūdens, ko Es [jums] došu, kļūs [jūsos] par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei.” [Jņ.4:14]

    Jēzu Kristu, mūsu Kungs un Pestītāj! Kad Tu jau esi tik lielu pulku saistījis pie Sevis, darīdams tos par ticīgiem un svētajiem, turpini šo darbu mūsos ar Savu vārdu un Garu, ka mēs varam būt starp tiem, kas savas drēbes mazgājuši un balinājuši Jēra asinīs. Mēs lūdzam Tevi Tava svētajā vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.