297. Kas veic kristību?


Atdzimt svētajā Garā? – Kas to var un kā to dar’?

Kristība atdzemdina, jo Bībele jau to nosauc par mazgāšanu atdzimšanai. Kristība ir līdzeklis, ar kura starpniecību mēs no jauna atdzimstam Svētajā Garā.

Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā. [Tit.3:5]

Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” [Jņ.3:5]

Tie, kuri sludināšanas rezultātā ir jau atdzimuši caur Vārdu, tomēr vēl arī jākrista. Arī viņos kristība veic atdzimšanu caur Dieva Vārdu. Kristības spēks un iespaids nemainās, lai gan iepriekš tiek sludināts un dzirdēts evaņģēlijs.

Kristība un evaņģēlija Vārds neatceļ viens otru, bet gan stiprina abu iedarbību.

Apustuļu laikā bija tāds stāvoklis, ka vispirms tika sludināts evaņģēlijs un tam sekoja kristīšana. Tiem, kuri tajos apstākļos tika kristīti, apustulis Pāvils teica, ka kristība veicinājusi atdzimšanu [Tit.3:5]. Bet tie, kuri pēc kristībām neticībā bija garīgi miruši, tāpat kā pazudušais dēls, grēku nožēlošanā var atkal atgriezties atpakaļ pie Tēva. Tas iespējams uz kristībā slēgtās derības pamata [Lk.15:11-32].

Luters: “Grēku nožēlošana ir tikai atgriešanās atpakaļ pie kristības, turpinot agrāk iesākto, bet vēlāk atmesto”.

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Atdzimt svētajā Garā? – Kas to var un kā to dar’?”

 1. Ingars:


  Bet ja kāds kristīts bērns būdams, nesaprazdams, pieaudzis nekļūst ticīgs – vai kristība glābj automātiski?

 2. talyc:


  kristība aizvien ir spēkā
  bet kas ķeras pie tādas nekorektas jautāšanas, Ingar tam droši
  vari atteikt, ar to tas tikai parāda tavu atkrišanu no Rakstu skaidrības,
  jo tāds ir vai nu aizmirsis apsolījuma [Mk 16:16] otro daļu:
  (…bet kas netic – tas taps pazudināts)
  vai arīdzan speciāli sagroza Dieva teikto (piedzenot to savai izpratnei)
  :/

 3. Ingars:


  jā dīvaini, ka tieši šāda tipa draudzes tik aktīvi uzstājas pret laicīgas filozofijas maisīšanu kristietībā, bet kad runa ir par kristību, taisnošanu, tad neko citu kā pelagiānismu viņi nevar izdomātLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.