35. Kas ir buršana ar Dieva vārdu?


Kristība kā atdzimšanas veids

Aplūkosim, ko rakstījis Irenejs. Ņemsim vērā, kā Irenejs runā par Kristu:

“Viņš nāca, lai glābtu visus pats Sevī, es saku – visus, kas Viņā atdzimuši Dievam, zīdaiņus un mazus bērniņus, jaunos, nabagos un vecos ļaudis. Tādēļ Viņš piedzīvoja dažādus vecumus, zīdaiņiem kļuva zīdainis un tā svētīja zīdaiņus, un mazajiem Viņš kļuva maziņš un svētīja viņus, kas arī bija tādā vecumā.”

Kristība kā atdzimšanas veids

Tieši tā tas skan no grieķu uz latīņu valodu tulkotajā Ireneja darbā. Šo tekstu tagad pārrunāsim.

Vai kāds var iedomāties, ka vārdu – atdzimt – var attiecināt uz zīdaiņiem, ja runa nav par viņu Kristību? Tā saprotam, ka tolaik vārdu “atdzimšana” lietoja arī attiecībā uz pieaugušu cilvēku Kristību, kuri varēja atdzimt ar citu atdzimšanas līdzekli, proti, Dieva vārdu. Tomēr Justīns runā tā, it kā viņš nezinātu nevienu citu atdzimšanas veidu kā Kristību un nevienu citu vārdu kristīšanai kā atdzimšana.

Kristus runā par piedzimšanu ūdenī un Garā (Jņ.3:5), un Pāvils – par mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā (Tit.3:5). Mēs gribam piebilst: kas gan pēc visām šīm liecībām par Dieva vārda nozīmi ar tīru un godīgu prātu iedomāsies, ka Irenejs ar mazu bērnu atdzimšanu ir domājis kaut ko citu, nevis Kristību? Un, ja kāds vēl nav apmierināts ar šādu atzinumu, mēs viņam vaicājam: kur, kad un kā zīdaiņi top atdzemdināti, ja tas nenotiek Kristībā?

Irenejs saka, ka arī zīdaini ir atdzimuši! Kā tas ir noticis? Vai Svētie Raksti piedāvā kādu citu veidu vai citu līdzekli, lai zīdaiņi iegūtu atdzimšanu? Baptisti krietni nopūlas, lai izvairītos no šādiem tekstiem un lai nebūtu par tiem jārunā.

Viņi apgalvo, ka kristigās ticības apoloģēts Tertulians ir bijis pirmais, kas runājis par mazu bērnu kristršanu. Mums te ir jāpiebilst svarīga lieta: lai arī Tertulians šo praksi kritizē, tomēr vienlaikus arī apstiprina, ka tāda vina laikā pastāvēja. Atcerēsimies, ka baznīca tolaik pieredzēja pārbaudījumu svelmi, un tā laikmeta pavisam retās liecības par bērnu Kristību tikai apliecina, ka toreiz vēl nebija sākušās lielākas domstarpības un diskusijas šajā jautājumā un tur daudzmaz valdīja vienprātība.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.