142. Kas ir evaņģēlijs?


Dieva vārds kā zobens

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abas puses griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. [Ebr.4:12]

Dieva vārds kā zobens


Dažkārt mēs sakām: “Tie ir tikai vārdi.” Un bieži vien tā arī ir, jo pasaulē patiešām skan ļoti daudz tukšu un nesaturīgu runu.

Taču reizēm pat vienam vārdam ir liela nozīme. Mīlestībā pateikts vārds kādam var atvieglot grūtības, atjaunot mieru un prieku. Turpretī ļauni vārdi var izraisīt smagus konfliktus un pretrunas – jā, pat novest pie kara. Nenovērtēsim par zemu vārdu nozīmi!

Bet vai ir iespējams salīdzināt cilvēka vārdus ar Dieva vārdiem? Dieva vārdi ir dzīvi. Tie iespiežas sirdsapziņā, apsūdz un nosoda mūs svētā Dieva priekšā. Šādi cilvēkā darbojas Dieva Bauslība, proti – kā Dieva vārds, kas aizdara muti un atklāj mūsu vainu svētā Dieva priekšā.

Taču vēl spēcīgāks ir Evaņģēlija vārds. Pazudušā un nolādētā sirdī glābšanas vārds par Jēzu Kristu spēj atjaunot ticības paļāvību. Būdams kristietis, tu noteikti esi to piedzīvojis. Svētā Bauslība atmaskoja un izgaismoja tavas sirdsapziņas tumšos un slēptos kaktus, radot sajūtu, it kā tu Dieva vaiga priekšā mirtu.

Bet, kad tu dzirdēji skaidro un spēcīgo Evaņģēlija vēsti par Jēzus krustu, notika brīnums: tu ieraudzīji savu Glābēju Jēzu un varēji Viņam tuvoties. Tas bija Dieva vārda nopelns.

Mēs, kas esam aicināti Kristus ticībā, labi zinām, ka varam droši paļauties uz Viņa vārdu. Un to, ko Dieva vārds ir paveicis pie mums, tas var paveikt arī pie citiem.

“Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs,” – māca Bībele. Tāpēc sludināt Dieva vārdu, Viņa Bauslību un Evaņģēliju, nenozīmē nolasīt lekciju vai paust viedokli. Nē, sludināt Dieva vārdu Garā un patiesībā nozīmē ļaut darboties paša Dieva spēkam.

Nezaudēsim drosmi, ja Dieva valstības darbā neredzēsim tūlītējus panākumus. Nesāksim raudzīties apkārt, meklējot citus vārdus un “metodes”. Savu cerību un paļāvību liksim uz Dieva vārdu. Veltīsim vairāk laika, lai lasītu Bībeli un iepazītu tās noslēpumus. Tad skaidrais Dieva vārds mūsu draudzēs ies plašumā.

Dieva vārds bez augļiem nepaliks.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.