334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?


Vai kosmosā ir dzīvība?

Dieva iedvesmots Mozus aprakstīja pasaules radīšanu Bībeles pirmajās lappusēs. Mūsu pašu pieredze par to sniedz ļoti maz zināšanu, tādēļ mums jāņem vērā Bībeles atklāsme. “Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?” jautā Jesaja, apcerot Dieva gudrību un spēku radīšanā. [Jes.40:13] Šī Dieva atklāsme mums pazemīgi jāpieņem.

district 9 kosmosā


Pirmkārt, mums jāņem vērā, ka radīšanas stāsts apraksta kosmosa radīšanu no zemes lodes, un īpaši cilvēka, perspektīvas. Debess ķermeņi rāda laiku un dod gaismu Zemei. Tajā pašā laikā tie “daudzina Dieva godu.” [Ps.19:2]

Vai Dievs radīja kosmosu ar neskaitāmām galaktikām vienīgi Zemei un cilvēkam, ir jautājums bez atbildes. Bībele par to klusē.

Neskatoties uz to, ka cilvēci nomoka jautājums: Vai pastāv dzīvība ārpus Zemes, zinātnieki līdz šim nav spējuši sniegt skaidru atbildi.

Dievs ir radījis dzīvību un visu tās daudzveidību. Vērā ņemams ir fakts, ka Bībele apraksta, kā Dievs radīja dzīvību uz Zemes, bet neko nesaka par citām planētām. Līdz ar to, pamatojoties Bībelē, mēs nevaram sacīt, ir vai nav dzīvība arī citur.

Tiesa, Dievam ir arī neredzamā pasaule – eņģeļi. Bet viņi nav piesaistīti vietai un laikam. Jēzus saka, ka sargeņģeļi vienmēr ir Dieva priekšā Debesīs, bet tajā pašā laikā šeit ar cilvēkiem. [Mt.18:10] Viņiem nav nepieciešama dzīvojamā platība uz zvaigznēm.

Dievs Zemeslodi ir radījis tādu, lai cilvēks varētu šeit dzīvot. Cilvēkam tās ir uzdāvinātas mājas. Un viņam ir pavēlēts to kopt un piepildīt. Mums nav dots apsolījums, ka mēs varētu eksistēt ārpus Zemes lodes un neatkarīgi no tās. No otras puses Dievs kosmosa izpēti nav aizliedzis.

Bet cilvēka grēka dēļ pasaule tiks iznīcināta – ne vien Zemes lode, bet arī “debesis ar lielu troksni zudīs.” [2.Pēt.3:10]

Cik gan augsta un atbildīga radība ir cilvēks! Viņa grēka dēļ pazudīs kosmoss ar visām zvaigznēm! Tas liek secināt, ka augstākas dzīvības formas ārpus Zemes nepastāv.

Patversimies pazemīgi un pacietīgi Dieva žēlastībā un žēlastībā. Tā ir mūžīga un pasargās mūs līdz būs radītas jaunas debesis un jauna zeme. [Atkl.21:1]

« Tava dvēsele ir nemirstīga | Baznīca ir šķirta no valsts »

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.