307. Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?Tu redzi arhīvu par dzīvība ārpus Zemes

Vai kosmosā ir dzīvība?

Dieva iedvesmots Mozus aprakstīja pasaules radīšanu Bībeles pirmajās lappusēs. Mūsu pašu pieredze par to sniedz ļoti maz zināšanu, tādēļ mums jāņem vērā Bībeles atklāsme. “Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?” jautā Jesaja, apcerot Dieva gudrību un spēku radīšanā. [Jes.40:13] Šī Dieva atklāsme mums pazemīgi jāpieņem.

district 9 kosmosā

Lasīt tālāk »