146. Kas ir Dieva pārdabiskā atziņa?Tu redzi arhīvu par kosmoss

Tālu prom vai visur klātesošs?

Krievu kosmonauts Jurijs Gagarins 1961.gada 12.aprīlī kļuva par pirmo cilvēku, kurš pacēlies izplatījumā, sasniedzot 300 km augstumu. Atgriezies Gagarins paziņoja: “Dievu es neredzēju.” Šī muļķīgā piezīme izskanēja kā atbilde uz daudzviet arī kristiešu vidū izplatītu aplamu pieņēmumu, ka Jēzus, uzkāpdams debesīs, ir devies uz kādu tālu vietu un nav vairs miesīgi pie mums klātesošs.

Tālu prom vai visur klātesošs?

Lasīt tālāk »Vai kosmosā ir dzīvība?

Dieva iedvesmots Mozus aprakstīja pasaules radīšanu Bībeles pirmajās lappusēs. Mūsu pašu pieredze par to sniedz ļoti maz zināšanu, tādēļ mums jāņem vērā Bībeles atklāsme. “Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?” jautā Jesaja, apcerot Dieva gudrību un spēku radīšanā. [Jes.40:13] Šī Dieva atklāsme mums pazemīgi jāpieņem.

district 9 kosmosā

Lasīt tālāk »