66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


Vai esi apdrošinājis savu dvēseli?

Tik ļoti Dievs vēlas glābt cilvēku. Bet tik ļoti cilvēki ir nocietinājušies. Ja ir miers un labklājība, par Dievu neviens nedomā. Gluži otrādi, valda uzskats, ka Dievam cilvēku vienaldzība ir pieņemama, un Viņš skatās caur pirkstiem uz viņu grēkiem. Aklais cilvēks neredz Dieva spriedumu: “Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai.” [Rom.1:24]

Gādīgs nama tēvs rūpējas par savu ģimeni, un pat apdrošina savu dzīvību. Tomēr retais atceras par savas “dzīvības apdrošināšanu.” Ģimene bez apgādnieka paliek retāk, nekā kāds stājas Dieva priekšā atbildēt par saviem darbiem.

No vienas puses varētu padomāt, ka mūžības jautājumi būtu jāsakārto “katram gadījumam.” Bet tā nebūt nav. Personība, kas apzinās savu atbildību, nekad neies uz pārrunām nesagatavojusies, turpretim daudzi dodas pilnīgi nesagatavojušies uz tikšanos ar Dievu.

Jēzus ir mūsu dvēseles Apdrošinātājs. Viņš ir atpircis mūs ar savām smagajām ciešanām un nāvi. Kas Viņam tic, tas bez šaubām ir glābts. “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” [Rom.8:1]

Mūsu taisnošanās visuredzošās Dieva acs priekšā būs bezjēdzīga. Bet, kad mēs patversimies Kristū, tad Viņa taisnība apklās mūsu grēkus, un Dievs mūs uzlūkos tādā mīlestībā, kā savu mīļoto Dēlu. Uz Kristu mēs paļaujamies nevis “katram gadījumam”, bet gan – “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs.” [Jņ.3:36]

Jēzus brīdina: “”Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.” Tas Jēzus stāstīja līdzību par bagāto, kurš labi nopelnīja un nolēma baudīt atpūtu, ēst un priecāties, neuztraukties par mūžības jautājumiem. Bet Dievs viņam saka: “Tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?” Tāpēc Jēzus saka: “Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.” [Lk.12:15-21]

Mūsu dvēsele ir drošībā tad, kad tā pieder Jēzum. Dvēselei jābūt apdrošinātai. Tas ir vienkārši: “”Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti.” [Ap.d.16:31; 11:14]

« Tūkstotis gadu | Dieva kalpa Ījaba smagās ciešanas gadu »

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.