14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


Uzņemi sirds-pateikšanu [114]

Kungs, tava draudze kristīga
Ir līgsma tavā gaišumā,
Ar ko tu viņu uzlūkojs
Un mūsu sirdis apskaidrojs.


Tie ļaudis nāves tumsibā
Gan ilgu laiku sēdeja.
Kam tavs vārds, Jezus sirdī spīd,
Tie nu iekš gaišas saules mīt.

Dod, ka līdz pašu jaunu dien’
Šis gašums spīd arvienu vien,
Ka mēs to labprāt ieraugam
Un taisnos ceļos staigajam.

Neviens, ak goda-ķēniņ liels,
Tu cilvēka un Dieva-Dēls,
Neviens nav, kas to pelnijs ir,
Ka tu to savā pulkā šķir’.

Dod savu svētu garu klāt,
Kas valda mūsu vāju prāt’,
Lai mēs to īsti izprotam,
Kā tev pa prātam dzīvojam.

Uzņemi sirds-pateikšanu
Par patīkamu dāvanu;
Priekš tev, kas bijām pagani,
Mēs ceļos krītam zemigi.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.