Ieskaties

22 komentāri par “Unikāla pieredze

 1. “…un apzināti maldīgas interpretācijas…” Ko tas nozīmē?

 2. to acīmredzot varēs saprast pēc jaunā tulkojuma izlasīšanas

 3. Bet ne visi ir teologi, lai atrastu “desmit” atšķirības.

 4. …nu grūti teikt, bet vai man būtu jaiet piemēram uz RKB, lai pārbaudītu, ka šī baznīca stāv vai nestāv Bibliskā mācībā. Tāpat manuprāt man nevajag lasīt šo jauno tulkojumu, lai saprastu ir vai nav, bet protams diskusijās īpaši piedalīties nevarēšu. Tas lai paliek teoloģiski izglītotiem.:)

 5. Jani Karklin,
  “apzināti maldīgas interpretācijas” ir 1965.gada Bībelē, tajā ko izmantojam ikdienā (iespējams Tu izmanto Glika tulkojumu)

 6. Ja es zinātu, kuras ir tās maldīgās interpretācijas?

 7. Cody, mans jautājums būtu nevis: “…un apzināti maldīgas interpretācijas…” Ko tas nozīmē?

  Bet gan: kuru grāmatu, kuros pantos ir šīs “apzināti maldīgās interpretācijas”?

  Lūdzu publicēt precīzas Rakstu vietas, kur latviešu Bībelē (tai pašā 1965. g.) ir atrodami šie ietulkotie maldi?

  Vai piem. Jņ. 1:1, vai Rom. 1:17, vai Ef. 2:8?? Ja kāds ir to jau izdarījis, tad vajadzētu pasniegt brālīgu roku tiem, kas nepieprot Bībeles oriģinālvalodas un nespēj paši atrast šos maldus.

  Ļoti lūdzu!!

  Jau iepriekš pateicos.

  ac,
  jean

 8. Salīdzini

  1965. gada revidētais Bībeles teksts 2012. gada jaunais Bībeles tulkojums
  Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gan vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. (Psalms 23:1-5) Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani. (Psalms 23:1-5)
  Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Salamana pamācības 16:9) Cilvēks lemj sirdī: iešu te! – taču Kungs liek viņa soļus. (Sakāmvārdi 16:9)

 9. tas bija tikai ieskatam salīdzinājums 1965.gada revidētais Bībeles teksts un 2012.gada jaunais Bībeles tulkojums…

 10. To es sapratu :)
  Es lasu savu Bībeli un ticu, ka viss ir kārtībā un nav apzināti maldīgas interpretācijas, savukārt jaunajā to saskatu.

 11. Atceros vienu nopietnāku atšķirību Jņ,1:18:

  1965. gada revidētais Bībeles teksts 2012. gada jaunais Bībeles tulkojums
  Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Viendzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņš ir atklājis.

 12. taču Kungs liek viņa soļus. – vai tas nav kāds anahronisms vai valodas smagnējums? :) Vecais tulkojums saprotamāks un sakarīgāks… Labi, tas gaumes jautājums.

  Bet, kurās Rakstu vietās tad īsti ir tās maldīgās interpretācijas vai pat apzināti maldīgās interpretācijas??

  Nu labi savā Bībelē redzu kādā lekcijā izlabotu vietu no Amosa 5:5:
  tagad ir rakstīts – Bet meklējiet Bēteli un nenāciet uz Gilgalu, un neejiet uz Bēršebu! Jo Gilgalu aizvedīs projām sagūstītu un Bētele kļūs par Bet-Avenu.

  būtu jābūt: Bet nemeklējiet Bēteli un nenāciet uz Gilgalu, un neejiet uz Bēršebu! Jo Gilgalu aizvedīs projām sagūstītu un Bētele kļūs par Bet-Avenu.

  vai turpat 4:10 :
  tagad ir: Es liku jūsu jauniem vēršiem dabūt galu no zobena, liku nolaupīt un aizdzīt jūsu zirgus, liku jums dziļi ieelpot nāsīs savu kara nometņu nelabo smaku, un tomēr jūs neatgriezāties pie Manis, saka Tas Kungs.

  it kā būtu jābūt: Es liku jūsu jauniem vīriem dabūt galu no zobena, liku nolaupīt un aizdzīt jūsu zirgus, liku jums dziļi ieelpot nāsīs savu kara nometņu nelabo smaku, un tomēr jūs neatgriezāties pie Manis, saka Tas Kungs.

  Šīs vairāk šķiet kā kļūdas, nevis maldīgas interpretācijas. Kaut labāk, protams, ja nebūtu šādu kļūdu, jo cilvēkiem taču tiek mācīts, ka tas ir nekļūdīgs Dieva vārds!!

 13. nu jāā :) — angļiem King James versijā Jāņa 1:18 ir the only begotten Son. Tā kā līdzšinējam tulkojumam — Vienpiedzimušais Dēls — nevajadzētu būt maldiem?? Un, ja vēl šis iepriekšējais tulkojums SASKAN ar apustuļu ticības apliecību, ko tad?

 14. savukārt Bībeles tekstu pētnieki lēš, ka Jņ.1:18 oriģinālā lasāms μονογενὴς θεός

 15. tad Vienpiedzimušais Dēls ir tā apzināti maldīgā interpretācija?

 16. paskaidrosi?

  jo tas man saistās ar apustuļu ticības apliecību. Vai tas arī būtu jāmaina: es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva Vienpiedzimušo Dēlu..?

  Vai arī Jņ. 1:14, Jņ. 3:16, Jņ. 3:18, 1. Jņ. 4:9 jābūt līdzīgām izmaiņām, vai tur tomēr paliek – Vienpiedzimušais Dēls?

  Paldies.

 17. jean, iespējams ticības apliecību dēļ – Jņ.1:18 tika “piedzīts” citām vietām, lai nemulsinātu “prātīgo” prātus

  vai arī tulkotāji vienkārši negribēja pārlieku uzsvērt Jēzus dievišķumu

 18. Jean var būt vēl viena kļūda:
  2Moz 23:21 Sargies viņa priekšā, klausi tā balsij un nesacelies pret viņu, jo viņš tavus pārkāpumus piedos, jo Mans Vārds mājo viņā.
  Glika tulkojums: Sargies viņa priekšā, klausi tā balsij un nesacelies pret viņu, jo viņš tavus pārkāpumus nepiedos, jo Mans Vārds mājo viņā.

 19. Tulkojums “Vienpiedzimušais Dievs” izriet no vissenākajiem pieejamiem manuskriptiem,
  daudzos manuskriptos ir arī “Vienpiedzimušais Dēls”.

  Pēdējā izvēle par pamattekstu 1965.gada tulkojumā drīzāk liecina par tā tulkotāju šaubām par to, vai evaņģēlijā varēja būt tik skaidra norāde uz Jēzus dievišķību.

  Bet zinot, ka uz Jāņa evaņģēlija beigām ir skaidrs apustuļa Toma apliecinājums Jēzum – mans Kungs un mans Dievs, kāpēc gan arī sākumā nebūtu šāds apliecinājums.
  Jaunajā krievu tulkojumā ielikti abi vārdi.
  Un ir labi, ka caur jauno tulkojumu Kristus dievišķību liedzošiem ķeceriem mutes top aizdarītas tieši un nepārprotami.

Atbildēt