Ieskaties

3 komentāri par “Tirāni, līksmojiet – sapnis piepildās!

 1. kurā brīdi čips kļūs vai kas padarīs čipu par “zvēra zīmi”? jo no aprakstīta to par tādu vēl nevar saukt.

 2. tad, rausīt, kad Tu, nočipots, ieesi veikalā un Tev neizsniegs maizīti, jo sakarā ar Tavu fanātisko Bībeles ticību, Tu būsi izslēgts no saraksta… tad aiziesi mājās un atcerēsies Atklāsmes grāmatas 13. nodaļu un Tu nodomāi… ā… laikam šitā tas bija pravietots….

 3. Skatos, ka šinī jautājumā ir nepieciešams skaidrojums.
  Tā pat kā gaļas ēšana vai neēšana kristīgam cilvēkam ko nozīmē; tā pat arī čipošana vai nečipošana pati par sevi nav izšķirošais jautājums ja runa iet par dvēseles pestīšanu. Mēs taču zinām, kā pie ticības nākam – proti uz paļaušanos Jēzus nopelnam.

  Jautājums – ļauties vai neļauties tam, ka zem ādas tev atradīsies vied-ierīce kas glabās specifisku informāciju par tevi – tas ir aktuāls tikai tiem, kas dzīvojam laikos pirms šis tiek (tika/tiks) ieviests kā globāla parādība.

  Tas, ka Baznīca būs līdz laiku beigām ir Rakstu apsolījums (Mat. 16:16-19). Tieši šī atziņa “Tu (Jēzus) esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” ir tas, kas nosaka kāda piederību Dieva draudzei.

  Piemēram, vai tad bērniņš, kurš 2345.gadā dzimis un ticis čipots līdzīgi visiem citiem jau gadsimtus čipotajiem senčiem nevarēs nākt pie pestījošās ticības caur Rakstu atklāsmi? Vai tad mūsdienās lai Evaņģēlija vēsti pieņemtu ir jāatsakās no visiem personu apliecinošiem dokumentiem (kuros taču parādās “zvēra skaitlis” – personas kods)? Vai tad mobilais telefons, pēc kura iespējams noteikt lietotāja atrašanās vietu, var man aizliegt lasīt Bībeli un liegt Dieva svētajam Garam atgādināt visu ko Jēzus sacījis?

  Protams, ka trešā eņģeļa teikto (caur atklāsmes grāmatu) paturam vērā “Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā. Un viņu mocību dūmi celsies augšup mūžu mūžos; un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi.”
  Tā pat ir jāņem vērā paša Jāņa atklāsme un norādes: “Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. (Atkl. 14:9-11)”
  Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā. (Atkl. 19:20)
  Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest; un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas, tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu. (Atkl. 20:4)

  Tam, ko mēs šeit lasām ir skaidri izšķiramas divas daļas:
  a) kas pieņēmuši zvēra zīmi
  b) un kas pielūdza viņa(zvēra) tēlu

  Attiecīgi (pretēji Tam) es gribētu vilkt paralēles ar šo te:
  Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.( Marka 16:16)

Atbildēt