205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par zvēra zīme

Pieņemtā zvēra zīme šķirs no pestīšanas Kristū

Raksti vēsta par mūžīgām mokām un sodību, ko iemantos tie. kas pakļausies pēdējo laiku bezdievīgajai varai. Te mēs varam skaidri ieraudzīt, ka ne jau bailes no kontroles vai miesas nebrīves, bet pestīšanas apdraudējums būs par iemeslu tam, ka kristieši labāk izvēlēsies nāvi, bet nepielūgs zvēru un nepieņems viņa zīmi.

Pieņemtā zvēra zīme šķirs no pestīšanas Kristū

Lasīt tālāk »Dieva tēla zudums pēc grēkā krišanas, un zvēra tēls un zīme

Tā kā Dieva tēls vispirms attiecas uz cilvēka taisnumu, svētumu, labestību un harmonisku cilvēka spēju vienotību, tad pēc grēkā krišanas tas tika zaudēts un cilvēka daba tika samaitāta. Tādēļ noliegt, ka pēc grēkā krišanas Dieva tēls tika zaudēts, “ir tas pats, kas noliegt iedzimtā grēka realitāti.”

pēc grēkā krišanas

Lasīt tālāk »


Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Ja mēs pieņemam hipotēzi par to, ka zvēra zīme būs saistīta ar cilvēka fiziskās būtības izmaiņu jeb bioloģisku dehumanizāciju, tad kļūst skaidrs kāds ļoti būtisks teoloģisks jautājums, kas skar cilvēka pestīšanu. Tas tika izteikts ar tēzi: Cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas pieņems un lietos, būs nošķirti no pestīšanas Kristū. Par to mums nepārprotami liecina Jāņa atklāsmes grāmatas teksts: “Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.” (Atkl. 14:9-10)

Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Lasīt tālāk »


Pārcilvēks? Cilvēks? Necilvēks?

Ielūkojoties pasaules vēsturē, nav grūti pamanīt, ka pagātnes totalitāro režīmu centieni īstenot kontroli pār sev pakļautajiem cilvēkiem parasti iet roku rokā ar vēl kādu līdz šim nepiepildītu sapni – būtiski izmanīt pašu cilvēku.

 Pārcilvēks? Cilvēks? Necilvēks?

Lasīt tālāk »


Autoritātes centrs

Zīmīgi, ka sižets kas kalpo par pamatu Eiropas Savienības karogam, mūs atkal ved atpakaļ pie Jāņa atklāsmes grāmatas. Divpadsmitās nodaļas pirmajā pantā mēs lasām: “Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags.

Autoritātes centrs

Lasīt tālāk »


 1  2 »