154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?


Ticēt nozīmē nākt ar saviem grēkiem pie Jēzus

“Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmāun sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīnadārzā. Un tas atbildēja un sacīja: jā, kungs! – Bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. – Pēc tam viņam palika žēl, un viņš aizgāja. Kurš no šiem diviem ir darījis tēva prātu?” [Mt.21:28-31]

Ticēt nozīmē nākt ar saviem grēkiem pie Jēzusjs


Dažkārt mēdz teikt: “Ņemsim vērā cilvēka labo gribu.” Tā mēs runājam gadījumos, kad uzdevums nav paveikts tik labi, cik nepieciešams.

Vairums cilvēku vēlas skatīties uz lietām tieši tā: cilvēkam bija labs nolūks. Viņš neatteica, diemžēl nekas nesanāca.
Tā mēs reizēm spriežam, un tā sprieda arī farizeji, kuriem Jēzus šo līdzību stāstīja.

Farizeji Dievam nekad neteica “nē”. Viņiem vienmēr bija pareiza sejas izteiksme un pareizi uzskati. Viņi nekad nedumpojās pret Dievu. Gluži otrādi, viņi vienmēr deva Dievam pozitīvu atbildi.

Taču nekas vairāk par ārēji izrādīto labo gribu nesanāca. Par spīti labajiem nodomiem farizeji nebija pareizās attiecībās ar Dievu. Viņi nenāca uz Dieva vīna dārzu, kaut arī bija to solījuši.

Citi šīs tautas pārstāvji rīkojās atšķirīgi. Ārēji šķita, ka šo cilvēku dzīve bija klajš Dieva aicinājuma noraidījums, taču vēlāk tie nāca pie prāta, nožēloja savus grēkus un vērsās pie Jēzus, kas viņiem deva jaunu dzīvi.

Kurai grupai piederi tu?

Varbūt atklāti tu nekad nedumpojies pret Dievu kā nicinātie “muitnieki un grēcinieki” un līdz pat šai dienai esi dzīvojis krietni un godīgi. Iespējams, tu apzinies, ka neesi kristietis, taču vienlaikus tu Dievam nekad neesi teicis tiešu “nē”.

Jēzus vēlas mums atklāt kādu būtisku patiesību: cilvēks, kas pie Viņa nav nācis grēku nožēlā un ticībā, atrodas ārpus Dieva vīna dārza un Viņa dotās garīgās dzīves, pat ja nekad nav dumpojies un Dievu klaji noraidījis.

Tāpēc izšķiroša ir nevis mana atbilde, bet gan tas, ko turpmāk apliecina mana dzīve. Vienmēr atceries, ka ceļš pie Dieva ved caur nožēlu un ticību Jēzum.

Senatnē mēdza teikt: ticēt nozīmē nākt ar saviem grēkiem pie Jēzus.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.