91. Kādu kārtību Dievs ir iecēlis laulībā?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par vara un taisnīgums

Dažas problēmas attiecībā uz tiesas spriedumiem

Jau pieminējām, ka nepieciešams novilkt robežu starp pareizo un nepareizo. Tas jādara ne tikai taisnības, bet arī godprātības dēļ. Pēdējais apzīmējums mums skaidri pasaka, kas par lietu. Stingri ņemot, pilnīgu taisnību nevar panākt nekad. To parādīs kāds ļoti vienkāršs piemērs.

dažas problēmas attiecībā uz tiesas spriedumiem

Lasīt tālāk »Tiesa un sods

Dažās valstīs joprojām pastāv vecā parauga cietumi: pieblīvēta, tumša un augstākajā mērā neveselīga vieta, kurā gandrīz vai vispār nav nekādas aprūpes un kurā cietumnieki pakāpeniski pārvēršas uz slikto pusi gan garīgi, gan fiziski. Diezgan daudzās valstīs šāds ieslodzījums ir aizliegts, jo visus ieslodzījuma jautājumus stingri nosaka likums.

tiesa un sods

Lasīt tālāk »


Baznīca un tiesa

Jau minējām, ka baznīca un pasaulīgā vara ir kopīgi ieinteresētas atbalstīt likumus. Arī tā izpaužas Dieva providence, uzturot kārtībā radīto pasauli un kavējot to kļūt pārāk ļaunai. Tāpēc baznīcas pienākums ir palīdzēt un iedvesmot pasaulīgās varas iestādes viņu svarīgajā darbā – rakstīt labus likumus un uzturēt taisnību saskaņā ar šiem likumiem. Runājot par tiesas spriešanu, tas ir tikai un vienīgi pasaulīgās varas pienākums, izņemot gadījumus, kad baznīcai ir noteikti jānāk klajā ar savu viedokli.

baznīca un tiesa

Lasīt tālāk »


Kāpēc vajadzīga vara

Daudziem tas var likties pārsteidzoši, bet daži filozofijas novirzieni atklāti noliedz vienkāršo atziņu, ka, lai varas iestādes spētu veikt savus pienākumus, nepieciešama ārēja vara. Viņi pat tiecas apgalvot, ka policija un aizsardzības spēki ir vainīgi pie sabiedrībā novērojamās vardarbības. Viņi domā, ka tikai šo spēku pastāvēšana vien ir izaicinoša. Šādas idejas top pie rakstāmgaldiem, tās nerada dzīves īstenība. Lai pierādītu, ka šāds domāšanas veids ir aplams, mums jāaplūko tikai divi fakti.

kāpēc vajadzīga vara

Lasīt tālāk »


Likums un taisnīgums

Sabiedrības varas iestādēm savā darbā, jāvadās pēc diviem galvenajiem principiem – taisnīguma un sabiedrības labklājības. Abi principi ir cieši saistīti viens ar otru, tādēļ darbojas kopīgi un kalpo viens otram par atskaites punktiem.

viens likums un taisnīgums

Lasīt tālāk »


 1  2 »