12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?Tu redzi arhīvu par reliģija

Reliģija un patiesība

Mēs esam pieraduši reliģijā saredzēt kaut ko, kas atbilst cilvēciskās dvēseles vajadzībai un apklusina šo vajadzību. Kaut ko, kas no esamības nemiera ved pie miera, no steigas pie klusuma. Kaut kas, kurā mēs pavisam tālu no mūsu profesionāli ikdienišķās dzīves reiz nonāksim pavisam tuvu sev.

Lasīt tālāk »Kas ir žēlastība

Ļaunais, grēcīgais un viltīgais mūsos ir varens mūsos, un mēs paliekam tā pakļautībā, tik ilgi, kamēr dzīvojam, un mēs šaubīsimies par labo, par svēto, par mums pašiem un Dievu, ja mums nebūs dots vārds: lai tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks vājos varens parādās. (2.Kor.12:9).

Kas ir žēlastība

Lasīt tālāk »


Vai ticība ir katra personīgā darīšana?

Dievs cilvēku ir radījis ar tik augstu morāli, ka viņam pašam jāatbild par saviem darbiem Dieva priekšā, neatkarīgi no citiem cilvēkiem. “Mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis – vai labu vai ļaunu.” [2.Kor.5:10] Katram Dieva priekšā jāstājas vienam.

Vai ticība ir katra personīgā darīšana?

Lasīt tālāk »


Reliģija ģimenē: tīmeklis vai glābšanas tīkls

“Māci savam bērnam viņa ceļu,” saka Bībele, “no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis” (Sal.pam.22:6).

Reliģija ģimenē: tīmeklis vai glābšanas tīkls

Lasīt tālāk »


Kristietība un pasaules reliģijas

Lielajās Eiropas pilsētās blakus baznīcu torņiem arvien biežāk paceļas mošeju minareti un dažādu tempļu kupoli, nepārprotami liecinot, ka mūsdienu Eiropa jau sen vairs nav tikai kristiešu mājvieta, bet tā ir kļuvusi par multireliģisku kopienu.

Kristietība un pasaules reliģijas

Lasīt tālāk »