204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?Tu redzi arhīvu par pastarā tiesa

Gaidot Kristus otro atnākšanu

Kristus otrās atnākšanas gaidīšana, kad Viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Gaidot Kristus otro atnākšanu

Lasīt tālāk »Dieva valstība un pasaules valstis

Trīsvienīgais Dievs ir visas pasaules radītājs, uzturētājs, pestītājs, tiesnesis.

Dieva valstība un pasaules valstis

Lasīt tālāk »


Pasaules gals tuvojas

“Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla.” [Mt.25:31]

Pasaules gals tuvojas

Lasīt tālāk »


Mājokļa jautājums Bībelē

Visu lietu Radītājs pazemojās. Jēzus “bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.” [2.Kor.8:9]

Mājokļa jautājums Bībelē

Lasīt tālāk »


Atmest cerības uz saviem darbiem

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. [2.Kor.5:21]

Atmest cerības uz saviem darbiem

Lasīt tālāk »