262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par meļi

Zvērests un meli

Kas ir zvērests? [Mt.5:33-37] Tā ir sabiedriskā Dieva piesaukšana par liecinieku izteicienam, ko es izsaku par kaut ko pagājušu, tagadēju vai nākotnē esošu.

zvērests un meli

Lasīt tālāk »…un ja nebūtu mīlestības

Vispirms tas ir kas ļoti nepierasts, tas, kas šeit ir teikts, proti, ka dzīvei jēga un vērtība ir tikai tad, ja tajā ir mīlestība, un ka dzīve nav nekas, un pilnīgi nekas un tai nav nekādas jēgas un vērtības, ja tajā nav mīlestības (1.Kor.13:1-3).

un ja nebūtu mīlestības - kā cilvēki vispār varētu dzīvot bez mīlestības

Lasīt tālāk »


Kas mūs vieno?

Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. [Jņ.17:21]

kopīga Bībele

Lasīt tālāk »


Vēsturiskā situācija lestadiānisma šūpulī

XIX gadsimta četrdesmitajos gados pašā attālākajā Eiropas ziemeļu daļā, Zviedrijas Lapzemē, iesākās lestadiāņu atmodas kustība. Sākumā tā izplatījās Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un ASV, nedaudz vēlāk Igaunijā. un Krievijā. Kustības šūpulis tika kārts Kāresuvanto draudzē, Munio upes ielejā, apmēram 250 jūdzes uz ziemeļiem no Tornio, tātad, aiz Polārā loka. Būdama vistālāk ziemeļos izvirzītā Zviedrijas Valsts Baznīcas draudze, tā atradās tundras apvidū, kur vairs nebija mežu, un vienīgie sastopamie koki bija bērzi un vītoli. Īpaši pievilcīgu skarbo ziemeļu ainavu darīja augstie arktiskie kalni, kuru dēļ Lestadiuss dzimteni sauca par “Ziemeļu šveici” un “Lapzemes paradīzi”, lai gan tā ir skatāma tikai caur “moskītu mākoņa elli”.

Lasīt tālāk »


Mēle – nāvējošs ierocis

Astotais bauslis: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.”

Mēle - nāvējošs ierocis

Lasīt tālāk »


 1  2 »