10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?Tu redzi arhīvu par Kungs

2. Ziemassvētkos

Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. [Lk.2:15-20]

Lasīt tālāk »Jēzus – tas ir vārds vai uzvārds?

Reiz es saņēmu vēstuli. Tās autors man norādīja, ka savās apcerēs es bieži lietoju vārdu “Kristus,” bet vārdu “Jēzus” gandrīz nemaz. Viņš apgalvoja: “Ticīgai sirdi tas ir viens un tas pats, ja saka “Kristus,” “Pestītājs” vai “Kungs”. Šie vārdi skan kā vārda “Jēzus” mazvērtīgi surogāti.”

Jēzus - tas ir vārds vai uzvārds

Lasīt tālāk »


Žēlastības alfabēts

Šorīt, e-firziķis aicina Jūs, mīļie, iemācīties alfabētu. Pirmajā brīdī Jūs varbūt iebildīsiet un atcirtīsiet, ka to jau protat – nu vismaz ar mobilā tālruņa palīdzību. Tomēr neatlaidīgais e-firziķis Jūs aicina iemācīties alfabētu, žēlastības alfabētu.

Žēlastības alfabēts

Lasīt tālāk »