203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?Tu redzi arhīvu par entuziastu kustības

Svētā Gara augļi

Luterāņi nevar piekrist tam, ka tādas Rakstos aprakstītās Svētā Gara darbības kā Gara augļi [Gal.5:22.23] un apzīmogošana pestīšanai [Ef.1:13; 2.Kor.1:21,22] tiek attiecinātas uz Svētā Gara kristību, un līdz ar to kļūst nevis par ticības augļiem, bet par Svētā Gara kristības augļiem, kura ir cilvēka morālās izaugsmes, proti, svētdarīšanas vainagojums.

Svētā Gara augļi

Lasīt tālāk »Dieva Gars pūš, kur gribēdams

Mūsdienās ir sastopami cilvēki, kuri uzskata, ka mums būtu jāatjauno baznīca tādā veidā, kā tā pastāvējusi pašos tās sākumos. Parasti tiek uzskatīts, ka šajā laikā visi baznīcas ļaudis dzīvoja tiešā un nepastarpinātā Svētā Gara vadībā, kas zudusi līdz ar baznīcas organizācijas un hierarhijas veidošanos. Cilvēki šodien atkal grib dzīvot un staigāt tiešā Dieva vadībā un darīt tikpat brīnumainus darbus runāt mēlēs, dziedināt utt.

Dieva Gars pūš, kur gribēdams

Lasīt tālāk »