159. Kādi ir ļaunie eņģeli?Tu redzi arhīvu par Dieva baušļi

Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?

“Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Jēzu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?”" [Lk.10:25]

Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?

Lasīt tālāk »Ja vēlies būt kristietis

Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis. [1.Jņ.4:7]

ja vēlies būt kristietis

Lasīt tālāk »


Dvēseles striptīzs

Tad Dāvids sacīja Nātānam: “Es esmu grēkojis pret To Kungu!” [2.Sam.12:13]

dvēseles striptīzs

Lasīt tālāk »


Formulas Bībelē

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. (Mt.7:1)

Formulas Bībelē

Lasīt tālāk »


Ticība un dievbijība

Pareizas kristieša attiecības gan ar Dievu, gan apkārtējiem cilvēkiem skaidri aprakstītas desmit baušļos (2.Moz.20:1-17).

“Tā nu mums ir desmit baušļi kā dievišķās mācības paraugs par to, kas mums jādara, lai visa mūsu dzīve patiktu Dievam. Tas ir īstais avots un kanāls, no kura un kurā jārodas un jāplūst visam, ko vien var saukt par labu darbu, tā ka ārpus baušļiem neviens darbs vai rīcība nevar būt laba, ne arī patikt Dievam, lai arī cik liels un vērtīgs tas nebūtu pasaules priekšā.”

Ticība un dievbijība

Lasīt tālāk »