314. Kāda ir „vecā” un kāda tā „jaunā” cilvēka būtība?


Svētība un krusts – krusts un svētība

Tu domā, ka Bībelē netiek daudz runāts par veselību, laimi, spēku u.t.t. Es to vēlreiz ļoti pārdomāju. Katrā ziņā tas neattiecas uz Veco Derību.

Svētība un krusts – krusts un svētība

Teoloģiskais jēdziens, kas tiek lietots Vecajā Derībā, kas izsaka saistību starp Dievu un laimi, un attiecīgi cilvēkiem, cik tālu es to saprotu, ir svētība. Pilnīgi skaidrs, ka Vecajā Derībā, piemēram, runājot par tēviem, runa nav par laimi, bet gan par Dieva svētību, kas ietver sevī visus pasaulīgos labumus.

Šī svētība ir zemes dzīves izmantošana Dievam un ietver visus apsolījumus. Tas atbilstu parastajai garīgajai Jaunās Derības interpretācijai – skaidrot, ka Jaunā Derība ir apsteigusi Vecās Derības svētību…

Vai Vecās Derības svētība ir jāsalīdzina ar krustu? Līdz ar to krusts, tas ir, ciešanas, tiek padarītas par principu…

Starp citu, Vecajā Derībā svētītajam ir daudz jācieš (Abrahāms, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps), bet nekad tas neved (arī jaunajā Derībā) pie tā, ka laime un ciešanas, tāpat arī svētība un krusts izslēgtu viens otru. Atšķirība starp Veco Derību un Jauno Derību šajā aspektā ir vienīgi tajā, ka Vecajā Derībā svētība ietver arī krustu, bet Jaunajā Derībā krusts ietver arī svētību.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.