Ieskaties

3 komentāri par “Sveiciens Reformācijas svētkos

 1. V.Bušs “365 dienas Viņš”
  31.oktobris.

  Jo tā saka Dievs tas Kungs: „Redzi, Es pats tagad rūpēšos par savām avīm…”
  Ecēhiēla 34;11.

  „Reformācijas svētki nav taču nekādi īsti kristīgi svētki”, kāds man reiz skaidroja. „Jo redziet: visi kristīgie svētki saistās ar to, ko Dievs priekš mums darījis. VIŅŠ dāvina mums savu Dēlu. Tie ir ziemassvētki. VIŅŠ nodod savu Dēlu par mums nāvē. Lielā Piektdiena! VIŅŠ uzmodina To no nāves. Lieldienas! To paaugstina debesu Godībā. Debesbraukšana! VIŅŠ sūta Svēto Garu. Vasaras svētki? Te ir darīšana tikai ar cilvēku darbu!”
  Protams! Arī tā var uzlūkot reformācijas svētkus: cilvēku darbs! Tad uzpeld neīsti Lutera attēli, kuros reformators stāv kā varonis ar savilktu dūri uz Bībeles.
  Bet tāda uztvere ir nepareiza.
  Arī Reformācijas svētki grib liecināt par Dieva darbiem. Tie grib sacīt: Dievs savu Baznīcu uz Jēzus Kristus pamata nav dibinājis tikai vienreiz senatnē. Viņš savu Baznīcu grib ņemt un uzturēt joprojām. Reformācijas svētki liecina: „Es pats tagad rūpēšos par savām avīm.”
  „Nodaļā, no kuras ņemts mūsu vārds, ir satricinoši runāts par cilvēcisko ganu neuzticību. Šobrīd mēs negribam daudz runāt par to, cik ļoti šie „gani” ir likuši izsalkt avīm. Tad iejaucas Dievs: „Es pats tagad rūpēšos par savām avīm…” Viņš atmodināja reformatorus, kas no jauna nesa avīm Evanģēliju.
  Arī šodien ir „izmisums par Baznīcu”! Cilvēciskie gani nespēj viņu glābt. Bet „Labais Gans” pats pieņem savas avis. To mums saka Reformācijas svētki.
  + + +
  Kungs! Tu lielais savu avju Gans! Mēs Tev uzticamies.
  Āmen.

 2. Kas zin, cik precīzi ir visu svētku datumi. Tik vien cilvēku izdomāti. Vai tad rakstos kur teikts par tādiem? Iespējams, ka tie ir cilvēkam noderīgi. Arī Lutera atbilde notika pēc Jūlija kalendāra, kas tagad atmests.

  Vakar mācītāja sprediķis bija veltīts reformācijai. Parasti mierīgā runa vienā brīdi kļuva nikna, teicot, ka mēs pat nevaram iedomāties, kas notiek daudzās Latvijas draudzēs, un tām kā bērniņiem sākumu sākumā vismaz vajadzētu paņemt rokās Mazo katehismu.

Atbildēt