360. Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?


Spēcīgākā pretinde pret visiem taviem grēkiem

Savā Svētajā Vakarēdiena Kristus ir iedibinājis mums ne tikai piemiņas mielastu, bet līdz ar Viņa runātiem vārdiem, sniegdams svētības kausu, dod mums arī ēst un dzert Savu miesu un asinis.

Spēcīgākā pretinde pret visiem taviem grēkiem

Šajos vārdos mēs ieraugām Viņa galveno apsolīto svētību. Kā Viņš sacīja: “..tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai” (Mt.26:28).

Šie vārdi mums apliecina, ka Viņa galvenais nolūks ir bijis sniegt mums mierinājumu pret mūsu grēkiem, lai atvieglotu mūsu apgrūtināto sirdsapziņu. Jo vienīgais, ko Viņš par Savam asinīm sacīja, bija tas, ka tās ir jaunās derības asinis, kas izlietas grēku piedošanai. Šeit tu redzi Tā Kunga nolūku un Viņa sirds attieksmi!

Viņš ne tikai izlēja Savas asinis mūsu grēku piedošanai, bet arī velējās, lai mēs droši apzinātos un būtu pārliecināti par savu līdzdalību šajā izpirkumā. Tā Viņš vēlējas mūs patiesi mierināt un iepriecināt, un tāpēc mums sniedza to katram tik konkrēti, ka liek Savu miesu un asinis mums mute un saka:

“Baudi to, jo tā ir spēcīgākā pretinde pret visiem taviem grēkiem un visu pazudinošo spēku. Saņem izpirkuma naudu, kas apliecina, ka tieši tu esi līdzdalīgs šajā glābšanā. Tās ir Manas asinis, jaunās derības asinis, kas izlietas par grēku piedošanu, – šajās asinis ir dibināta un slēgta jauna derība starp Dievu un tevi, kas nav kā vecā derība, kas pavelēja, sodīja un pazudināja, bet šī jaunā apdāvina un glābj. Ja vecā sacīja: “Dari un dod,” tad jaunā saka: “Tici un saņem!” Vecās derības asinis bija vēršu un teļu asinis, bet jaunās derības asinis ir Dieva Dēla asinis. Tas ir Manas asinis, kas izlietas par grēku piedošanu.” Tā runa mūsu Kungs.

Šeit mums ir dots neizsmeļams mierinājuma un iepriecinājuma avots pret visiem grēkiem un sirdsapziņas mokām, kad klusi apdomājam visu, ko mūsu Kungs ir runājis un darījis. Tūkstošiem zudušas dvēseles ir tikušas modinātas un atradušas nebeidzami bagātu iepriecinājumu un svētlaimi, kad Tas Kungs ir apskaidrojis viņu prātu un tie apjautuši šos apslēptos dārgumus.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.