177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Kristus nolūks bija piedot grēkus

Tev, kas nāc ar saviem sirdsapziņas pārmetumiem un grēku bailēm, nespēdams kļūt labāks, ticēt un sekot savam Glābējam, ir nopietni jāliek pie sirds Kristus sacītie vārdi: “Manas asinis ir izlietas grēku piedošanai.”

Kristus nolūks bija piedot grēkus

Šeit Viņš, kas izlējis Savas asinis, pats ar Savu muti saka un apliecina, ka to darījis pasaules grēku izpirkšanai un visu grēku piedošanai. Respektīvi, Kristus nolūks bija piedot grēkus. Viņš negaidīja, līdz mācekļi paši atbrīvosies no saviem grēkiem, bet, gatavodams šādu grēku piedošanas mielastu un aicinādams Savus mācekļus apmeklēt to pēc iespējas biežāk, Jēzus labi apzinājās, ka visa mūža garumā viņu grēki tiem sagādās vislielākās raizes. Tāpēc Viņš velējās tiem dot labāko dāvanu — grēku piedošanas apsolījumu!

Ja tu uzskati, ka tev nav neviena grēka, tad pie Dievgalda tev nav ko darīt, tas tev nav nepieciešams un tas nozīmē arī to, ka Tas Kungs tevi nevarēs iepriecināt, jo pie Svētā Vakarēdiena Viņš aicina saņemt pārliecību par grēku piedošanu.

Mīļais cilvēk, ja šīs runas tev šķiet satraucošas, tas ir tāpēc, ka tev ir ļauna miesa un savā samaitātības stāvoklī tu esi nevērīgs, vēss, nolaidīgs un krīti grēkos, jā, tava sirds ir pilna ar visa veida ļaunām kārībām, kuras aizdedzina visādi grēki, turklāt tev visapkārt ir cilvēki un situācijas, kas dod tev tūkstoš iemeslu grēkam, un ap tevi pinas velns, kas ik brīdi tev uzglūn un vēlas tevi pazudināt.

Tāpēc tev ir tik daudz iespēju krišanai, grēkam, sāpēm un raizēm un tavs stāvoklis tev liekas tik ļauns, ka mierinājums šķiet ļoti tālu no tevis. Taču tieši tad tev ir jādomā par šo mielastu. Vai nesaproti, ko Tas Kungs, tavs Apžēlotājs, ir vēlējies paust Svētajā Vakarēdienā? Vai neieraugi, ka Viņa mērķis, gatavojot šo mielastu, ir bijis mierināt un iepriecināt tādus nabaga grēciniekus kā mūs, jo Viņš mums ir devis Savas asinis un teicis: “Tās ir izlietas grēku piedošanai”.

Redzi, šos vārdus runā tas pats Kungs, no kura tu baidies. Piesargies, ka neiebilsti Viņam, kas tevi šādi uzrunā, un nepievieno visiem pārējiem grēkiem vēl to, ka noliedz Viņa žēlastību, Viņa dārgās asinis un Viņa svētos vārdus.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.