22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


Pievilšanas vara

Grēks nav tikai kādi tumši pagātnes plankumi. Tā ir spēcīga šībrīža vara, kurai ir sava griba, kas kaļ plānus un izliek lamatas. Grēks ir dzīvs, jo vienīgi kaut kam dzīvam var būt vara. Dinamītam nav varas, bet tā ir diktatoram. Elektrostacijai nav varas, bet tā ir valdībai. Tikai dzīvai gribai piemīt vara. Un grēks ir dzīva griba. Tas ir pirmais, ko Svētie Raksti mums māca par grēku.

Pievilšanas vara

Par grēka varu vispirms jāsaka, ka tā ir pievilšanas vara. Grēks vienmēr dod viltus liecības un raksta pazudinošus līgumus. Tas apsola vienu, bet rīkojas pavisam citādi.

Kad grēks sastop cilvēku, tas pirmajā brīdī nemaz nešķiet atbaidošs. Drīzāk tas ir mazliet pievilcīgi neizprotams, gluži kā simpātisks nevīža vai izlutināts meitēns. Sākumā grēks nepavisam neizliekas par tādu, kuram piemistu vara. Drīzāk tas šķiet padevīgs, pakalpīgs un tik ļoti pieglaimīgs, kāds varētu būt tikai vājais. Cilvēkam, kas pirmoreiz iesaistās darījumos ar grēku, parasti raksturīga droša pārliecība, ka viņš ir stiprāks par grēku. Viņš iedomājas, ka pilnībā kontrolē situāciju. Kas gan tur ļauns, ja vienreiz pārkāpta grēka robeža? Kas gan tur ļauns, ja nedaudz pafantazē par to, kas aizliegts? Tur taču nevar būt nekas bīstams – uz mirkli ļaut savai rokai glāstīt grēka tērpa krāšņās bārkstis un kaut tikai reizi tam pietuvoties tik tuvu, ka var sajust grēka valdzinošos elpas vilcienus kairinām tev kaklu?

Seko vien grēka vilinājumam! Uzklausi grēku un pieņem tā piedāvājumu! Un tu pārliecināsies, ka tā ir pievilšanas vara.

Grēks var tev apsolīt mīlestības prieku pilnību. Grēks to visu apsola tūlīt un bez ierobežojumiem, ja vien pieļausi nelielu izņēmumu sestajam bauslim. Taču grēks spēj piedāvāt tikai viltus mīlestību, kur ir vien īslaicīgs, egoistisks apmierinājums. Tas spēj piedāvāt vienīgi apšaubāmas iespējas, pēc kurām tu piedzīvosi tikai apkārtējās pasaules nicinājumu.

Grēks apsola glābšanu no briestošām nepatikšanām, ja vien liksi lietā sīkus un nepieciešamus melus, bet vēlāk grēks tevi ievedīs tūkstoškārt bīstamākā situācijā, kur būsi spiests sacīt lielus un rupjus melus, un, iespējams, beigās tiksi atmaskots, piedzīvodams lielu kaunu.

Grēks apsola tūlītēju palīdzību naudas grūtībās, ja vien slepus paņemsi naudu no kases vai arī citādi krāpsies. Bet tā tu sev radīsi tikai jaunas problēmas, daudzus zaudējumus un nemitīgu spriedzi, un tev būs jāizvēlas starp pastāvīgu negodīgumu vai atklātu skandālu un tiesas darbiem.

Būtu aplami sacīt, ka grēka pievilšanas vara vienmēr atklājas tā, ka ikviens, kas nokļuvis grēka pakļautībā, to nožēlotu jau savas dzīves laikā. Grēks šai ziņā ir pārlieku labs diplomāts, un tā pievilšanas vara ir pārlieku liela. Šo varu atklāj fakts, ka tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku nodzīvo savu dzīvi pat nepamanījuši, ka ir piekrāpti. Uz viņiem var attiecināt 73. psalma vārdus:

  Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu,
  vesela un labi barota ir viņu miesa.
  Cilvēku grūtības viņus nespiež,
  viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki.
  Tādēļ arī augstprātība ir viņu kakla rota,
  un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs.
  Un viņi saka: “Kā Dievs to zinās?
  Vai Visuaugstākais ir kāds viszinis?”
  Redzi, tādi ir tie bezdievji,
  un tomēr viņiem arvien labi klājas pasaulē,
  un viņi vairo savu bagātību.

Vai, mūsdienīgi runājot: viņi brauc ar lepniem auto un dzīvo kā nieres taukos. Viņiem apkārt ir atsaucīgi un padevīgi ļautiņi, kas kāro pēc viņu labvēlības un cer uz viņu naudu. Viņi saņem apbalvojumus un greznojas ar visas pasaules godu.

Un tomēr viņi ir piekrāpti! Grēks tos ir pakļāvis savai varai un uzmanīgi vēro, lai tie nekad nebūtu līdzdalīgi patiesajā dzīvē.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.