255. Kas ir lūgšana?


Patiesība, pie kuras varam tverties

Šajā pasaulē problēmas, vilšanās, grūtības un grēks mūsu dzīvē turpina pastāvēt. Bet ir kāda patiesība, pie kuras mēs un mūsu mīļotie varam tverties ar pilnīgu paļāvību: “Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs” (Mt.24:35).

Patiesība, pie kuras varam tverties

Šis pats Vārds tapa miesa, dzīvoja mūsu vidū un uzņēmās krusta nāvi, nomazgādams mūsu grēkus. Šis pats Vārds uz-cēlās no nāves, pasludinādams uzvaru pār grēku, nāvi un velnu mūsu un visu cilvēku dēļ. Caur ticību Kristus un Viņa vārds nu dzīvo mūsos un mēs — Viņā. Viņa vārds mūs šķīsta, dziedina, stiprina un drošina.

Tādējādi, kad nu mēs ik dienas tiekam mieloti ar dzīvības maizi un ūdeni, ko Dievs mums devis savā dzīvajā un spēcīgajā vārdā, mēs ticībā varam teikt līdz ar Pēteri: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi” (Jņ.6:68).

    Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ar sava dzīvā vārda spēku ne vien esi mūs darījis par Taviem bērniem Svētajā Kristībā, bet arī turpini mūs uzturēt ar Tava vārda barību. Palīdzi mums caur Gara iedvesmoto vārdu pieaugt žēlastībā un Tevis pazīšanā, ka mēs pēc šī vārda varētu dzīvot saviem tuvākajiem par liecību. Mēs dodam godu Tavam vārdam. Mēs lūdzam Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus, nopelnu dēļ. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.