42. Kas ir svētīšana?


Pasaules kārdināti

Kādā veidā mēs tiekam pasaules kārdināti?

Pasaules kārdināti


Pasaule mūs kārdina ar:

  • tās ļaunajiem paraugiem, ateistisko propagandu grēcīgajiem ieradumiem.

    Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai! pasaulei, kad nāk apgrēcība! Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai! tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība! [Mt.18:6-7]

    Dēls, ja grēcinieki tevi vilina, tu neļaujies! [Sal.pam.1:10]

  • vardarbību, draudiem, vajāšanām, izsmieklu tamlīdzīgi.

    Laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestība uz pasauli ir Dieva nīšana? Ikviens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dieva ienaidnieku. [Jēk.4:4]

    Ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder; tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasaule jūs ienīst [Jņ.15:19]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.