143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?


Pasaule saceļas pret Dieva vārdu

Pasaule Dieva vārda dēļ tiek satracināta. Kristus to atklāti apstiprina: “Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu” (Mt.10:34).

Pasaule saceļas pret Dieva vārdu


“Uguni esmu nācis mest uz zemi un kā Es vēlētos, kaut tā jau degtu!” (Lk.12:49) Un Pāvils saka: “..sitienos, cietumā, uztraukumā..” (2.Kor.6:5).

Arī pravietis otrajā psalmā skaidri un bagātīgi apliecina, ka pagāni trako, tautas trokšņo, ka ķēniņi saceļas, valdnieki rīko sazvērestības pret To Kungu un Viņa Svaidīto – itin kā gribētu sacīt: liels daudzums ļaužu, varenie, bagātie, spēcīgie, gudrie, taisnie un visi, kas bauda augstu stāvokli pasaulē, saceļas pret Dieva vārdu.

Raugies Apustuļu darbu grāmatā, redzi, kas notiek pasaulē pat tikai viena apustuļa Pāvila sludināšanas dēļ (nemaz nerunājot par citiem apustuļiem)! Kā šis viens vienīgais cilvēks ir saniknojis gan pagānus, gan jūdus, – kā turpat (Ap.d.24:5) paši ienaidnieki saka: “..mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiera cēlājs visu jūdu vidū visā pasaulē..”

Arī Elijas laikā Israēla valstī radās nemiers – kā ķēniņš Ahabs sūdzas (1.Ķēn.18:17). Un cik lieli nemieri ir radušies citu praviešu dzīves laikā! Tādēļ visi pravieši ir tikuši nomētāti ar akmeņiem vai kā citādi nonāvēti, kad Israēls tika aizvests gūstā uz Asīriju un kad Jūdas cilts tika aizvesta uz Babilonu.

Vai tad tas ir bijis miers? Pasaule un tās dievs nespēj paciest patieso Dievu un Viņa vārdu; patiesais Dievs nevar un negrib klusēt.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.