153. Ko mums vēl atgādina vārdi "es ticu"?


Ne ar kādu filozofiju

Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet Evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. [1.Kor.1:17-18]

Ne ar kādu filozofiju


Korintā daudzi uzskatīja, ka Pāvila sludināšana ir pārāk vienkārša. Kāpēc tā nepaceļas augstākā līmenī? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Grieķija bija filozofu un lielo dzejnieku zeme. Korintas draudzē daži sāka spriedelēt, ka kristietībai ir jāpiemērojas apkārtējai videi un ticība jāsludina tā, lai tā šķistu iespaidīga arī gudrajiem un izglītotajiem.

Tomēr Pāvils ar viņiem nebija vienisprātis. Jēzus viņu nebija sūtījis runāt gudrus un izmeklētus vārdus. Nē, Pāvils nebija nācis ar kādu filozofiju, bet gan ar krusta vēsti par to, ko Dievs ir darījis, lai mūs glābtu.

Krusta vārds nav nekas cits kā koncentrēts kristīgās vēsts kopsavilkums, jo Jēzus Kristus krusts ir kristīgās ticības centrālais saturs.

Krusta vārds ir vēsts par Dieva Dēlu Jēzu. Viņa krustā tu redzi visas Dieva dusmas pret cilvēka grēku. Dieva acīs grēks ir tik briesmīgs, ka bez izpirkuma nav piedodams. Un Jēzus nāve, panesot un izciešot visas Dieva dusmas, bija tā augstā maksa, kas dota par mūsu glābšanu.

Taču Kristus krustā tu vari ieraudzīt arī visu dievišķo mīlestību, kas sniegusi mums nepieciešamo izpirkumu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka mūsu grēku dēļ tās labā ziedoja Savu vienpiedzimušo Dēlu.

Skaties uz savu Pestītāju! Viņa krusts patiesi ir brīnišķīga žēlastība! – Pats Dieva Dēls labprātīgi ir miris grēcīgu cilvēku labā. Viņš ir miris par pazudušiem grēciniekiem un lūdzis Tēvu apžēlot visus, kas Viņu mocīja un spīdzināja.

Pasaule Kristus krusta vārdu uzskata par ģeķību, muļķību un piedauzību: kā gan Dievs pieļauj, ka taisnais mirst par netaisnajiem un nevainīgais mirst par vainīgajiem! Vai tiešām mēs esam tik grēcīgi un nožēlojami, ka krusta vārds ir mūsu vienīgais glābšanas ceļš? – Jā, cilvēki nevēlas tam ticēt.

Turpretī ticīgie krusta vārdu pazīst kā Dieva spēķu, kas dots mūsu pestīšanai. Krusta vārds ne ar ko nav jāpapildina un jāizskaistina, bet jāsludina kā brīnums, kāds tas ir, – par pestīšanu ikvienam, kas šo vēsti saņem grēk-nožēlā un ticībā.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.