27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?Tu redzi arhīvu par vēsts par Kristu

Ne ar kādu filozofiju

Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet Evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. [1.Kor.1:17-18]

Ne ar kādu filozofiju

Lasīt tālāk »Uzskats par to, kā jānotiek dziedināšanai

“Bet Naamans sadusmojās, un viņš aizgāja un sacīja: “Redzi, es domāju, ka viņš taču iznāks pie manis ārā un stāvēs manā priekšā, un piesauks Tā Kunga, sava Dieva, vārdu, un ar savu roku braucīs slimo vietu un atņems spitālību.”" [2.Ķēn.5:11]

Uzskats par to, kā jānotiek dziedināšanai

Lasīt tālāk »


Iesākumā…

Lai pareizi izprastu Bībeles mācību par “Vārdu”, mums jāpievērš uzmanība Jāņa evaņģēlija sākumam: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs .. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ.1:1, 14).

Iesākumā...

Lasīt tālāk »