109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?


Mīlestība un seksualitāte

Ir divi nopietni maldi, kas šajos jautājumos ir nodarījuši lielu ļaunumu ne tikai kristīgajai baznīcai, bet arī pasaulei kopumā.

mīlestība un seksualitāte

Pirmos maldus radīja dažas Austrumu idejas, izplatoties arī sektās, kas atšķēlās no baznīcas pēc apustuļu laika. “Gnostiķu” sektas mācīja, ka visa ļaunuma sakne ir cilvēka miesā, tās vēlmēs un iekārēs, kamēr dvēsele jeb gars ir brīvs no šī ļaunuma, un tas tikai jāaizsargā no miesas ietekmes.

Šāda nepareiza mācība ļoti drīz iespaidoja normālu, veselīgu dzīvi, tajā skaitā seksuālo dzīvi. Seksualitāti uzskatīja par ļaunu gandrīz visos gadījumos, un tādēļ tā bija jānomāc. Vēl nesen šī mācība uzplaiksnījusi šur tur kristīgajā baznīcā. Laiku pa laikam šī tendence parādās tajās reliģiskajās kustībās, kas tiecas veidot pūlas radīt “garīgāku” reliģiju.

Daļēji kā protests pret šādu mācību un daļēji kā sekas nebeidzamām pūlēm “apgaismot” un “atbrīvot” cilvēkus no “visādiem aizspriedumiem” visā pasaulē ir izplatījušās pilnīgi pretējas idejas.

Šīm idejām ir dažādas sekas, piemēram, tiekšanās uzskatīt seksualitāti par tikpat normālu dzīves izpausmi kā ēšana un dzeršana, bet atturēšanos no seksa – par nedabisku un veselībai kaitīgu; tāpat arī laulības dzīves noniecināšana un pārtraukšana, jebkuru kopdzīves veidu uzskatot par vienlīdzīgu vai pat pārāku par laulību. Treškārt, ir vairojusies laulības pārkāpšana, laulību šķiršana, izlaidīga dzīve, veneriskās slimības un kā kronis visam – HIV un AIDS.

Saskaņā ar kristīgo mācību, gan miesu, gan dvēseli ir radījis Dievs. Abās izpaužas cilvēka samaitātība, un abām jāpiedalās cilvēka cīņā pret visu ļauno, vienalga, fiziskā vai garīgā plānā. Tāpēc viss cilvēka dzīvē jāpakļauj gribasspēkam jeb prātam: fiziskā dzīve, garīgā dzīve, mīlestība, seksualitāte, laulība utt. “Prāts” šeit nozīmē gan Dieva gribu, gan cilvēka gribu, pēdējai arī pakļaujoties pirmajai.

Mēs nevaram pareizi saprast, kas ir mīlestība, dzimumattiecības jeb sekss, laulība vai ģimene, neatzīstot, ka Dievs mūs radīja par vīrieti un sievieti [1.Moz.1:27]. Seksualitāte un mīlestība ir brīnišķīgas lietas, un tādēļ tās jāuzlūko saskaņā ar Dieva gribu. Tas var notikt tikai tad, ja vīrieši un sievietes seko šķīstības, godīguma un pieklājības likumiem.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.