37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Lūgšana un slavēšana, ieraugot Dieva radīto

SAPNIS

1963.gada oktobrī netālu no Vašingtonas kāds multimiljonārs Džeimss Rauzs sāka celt tā saukto “ideālo pilsētu”. Viņa sapnis bija uzcelt modernu slimnīcu, bibliotēku, 63 restorānus, teātri, 200 veikalu un dažādus izklaides centrus.


VILŠANĀS

Kad viņa sapnis jau gandrīz bija piepildījies, Rauza kungs izgāja pastaigā pa jaunās pilsētas ielām un noskuma, saprazdams, ka vairumam cilvēku nav ne jausmas, kas viņiem dāvājis tik jauku dzīvesvietu. Ļaudis tādēļ arī nemaz negrasījās pateikties par to tieši viņam.

PĀRSTEIDZOŠA LĪDZĪBA

Šis notikums mums atgādina, ka vairums cilvēku nezina, kas patiesībā ir viņu Radītājs. Iespējams, ka mēs spējam novērtēt to, kas mums ir, tomēr tas mums neliek aizdomāties par Radītāju, pateikties Dievam un slavēt Viņu par visa apkārtējā radīšanu.

PALĪDZĒS PSALMISTA VĀRDI

Ja Dieva Gars mums atgādina, ka esam aizmirsuši pateikties Dievam (Jņ. 16:8), lasīsim psalmus. Domājot par radīšanu, psalmu autors sāk spontāni slavēt Dievu un pateikties Viņam. “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu” (Ps. 19:2). Un kādā citā vietā: “Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos!” (Ps. 8:2).

Apustulis Pāvils atkārto psalmista teikto un raksta: “Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos” (Rom. 1:20).

Ja mēs nepateicamies un neslavējam Dievu ik dienas, mūsu sirdīs krājas vainas apziņa. Ja tā ir arī jums, nemeklējiet šo izjūtu iemeslu sevī, bet gan vispirms veldzējieties Dieva vārdā un saskatiet Viņāā VISU lietu Radītāju, ik dienas ar prieku uzlūkojot Dieva brīnišķīgo radību.

LAI DIEVA RADĪBA ROSINA LŪGŠANAS UN SLAVĒŠANU!

Sāciet šo dienu, vairāk laika veltot mums apkārt esošās Dieva brīnišķās radības aplūkošanai. Ja būsiet Viņa vārda un Gara apgaismoti, Dievs radīs jūsu sirdīs vēlēšanos lūgt un slavēt Viņa vārdu katru dienu! Jūs atskārtīsiet, ka vienaldzības vai pat nevēlēšanās vietā jūs, Dieva Gara iedvesmoti, līdzīgi kā psalmists un pravieši, ik dienas spēsiet lūgt un slavēt Dievu! “Teiciet un slavējiet To Kungu, savu Dievu, no mūžības uz mūžību! Lai ļaudis slavē Tavas godības vārdu, kas paceļas pāri visai slavai un teikšanai! Tu esi Tas Kungs, tiešām, Tu vienīgais! Tu esi radījis debesis.. zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un Tu uzturi visus tos pie dzīvības” (Neh. 9:5b-6). Un, visbeidzot, psalmists saka: “Teiciet To Kungu.. kas debesis ar gudrību radījis.. kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi” (Ps. 136:1, 5-6).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.